eng | est 
  Läkitused
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2001

“Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Päästja, kes on Issand Kristus.” (Luuka evangeelium 2:10-11)

Jumala Poeg, Kuningate Kuningas Kristus ei sündinud kuningalossis, Ta sündis laudas. Teda kummardama tulnud Hommikumaa targad läksidki Teda ekslikult kuningalossi otsima, aga nad ei leidnud Teda sealt. Nad otsisid valest kohast. Sama eksisammu korratakse päev päeva järel kõikjal maailmas. Õnne otsitakse valest kohast. Ja taas tõdetakse, et õnn ei peitu materiaalses heaolus vaid hingerahus, mille ülim allikas on Jumal, kõige oleva Looja. Selle Jumalast lähtuva hingerahu otsingutel on olnud meie esivanemad ja oleme ka meie.

Lõppemas on aasta, mis tõi kaasa enneolematuid terroriakte ja sõjakoledusi. Kas tõesti peab selleks, et inimene saaks aru maise elu kaduvusest, juhtuma tema elus suurem või väiksem katastroof? Kas tõesti peavad hävima kõrghooned, uppuma mõni laev, värisema maa või pankrotistuma ettevõte, et inimene mõistaks oma abitust ilma Jumalata? Kas tõesti ei piisa läinud põlvede elukogemusest, et mõista hingerahu vajadust ka väljaspool jõulupühi?

Armsad eestimaalased! Ärge arvake, et tahame teie jõulurõõmu nende murelike mõtetega vähendada. Vastupidi, me soovime, et sellest jõuluaja mõtisklusest võiks alguse saada rõõm, mis ei lahku teie kodudest koos jõulukuusega, vaid jääb teid saatma kogu eluks. Me soovime kõigile mõistmist, et Jumala armastusest ei saa meid lahutada ükskõik milline raputav sündmus. Me soovime, et kõik inimesed teeksid jõuluajal oma südamesse ruumi rõõmule ja rahule, mis Kristus oma sünniga siia maailma tõi.

Eesti Kirikute Nõukogu soovib kõikidele õnnistatud jõulupühi ja rahurikast, teguderohket ning kaunist saabuvat Uut Aastat 2002.


Eesti Kirikute Nõukogu
18.12.2001

← tagasi   ↑ üles

 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002