eng | est 
 
Liikmed
Eesti Metodisti Kirik (EMK)
Estonian Methodist Church

Narva mnt 51
10120 TALLINN

tel: 5012483
keskus@metodistikirik.ee

www.metodistikirik.ee     

 
LIIKMESKIRIKUD  


Superintendent
Robert Tšerenkov
Pastor
Artur Põld
Pastor
Taavi Hollman
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002