eng | est 
  Uudised
 
KOOLITUS KOGUDUSTELE: KUIDAS LEIDA LISAVAHENDEID
27. aprill Põltsamaal

 

Eesti Kirikute Nõukogu poolt asutatud Ühiskonnatöö Sihtasutus annab teada kavandatavast koolitusest, mis on kasulik kogudustele lisavahendite leidmisel ja hankimisel.

Koolitus on kavandatud otseselt koguduste huvisid ja vajadusi silmas pidades. 

Koolitus on osalejatele tasuta. 

 

Esimene koolituspäev toimub 27.aprillil Põltsamaal.

 

Kasu kogudustele

Koguduste juhid suhtuvad rahataotluste kirjutamisse erinevalt. Paljudel puhkudel jääb hea algatus teostamata oskamatuse tõttu taotlust vormistada. 

Tahame koolitusega pakkuda nii julgustust kui praktilisi teadmisi ja oskusi kogudustele täiendavate rahaliste võimaluste leidmiseks ja kasutamiseks.

  •  Koolituse käigus antakse ülevaade rahaliste vahendite allikatest
  •  Selgitatakse nende allikate eelistusi ja erinevusi, eesmärke ja taotlemise korda. 

 

Võimalused uueks arenguks

Aastail 2007-2013 on Eestile eraldatud Euroopa Liidu struktuurivahenditena rohkem kui 53 miljardit krooni. Uuel rahastamisperioodil 2014-2020 ootab Eesti struktuurivahendeid ligikaudu samapalju – umbes 3,35 miljardit eurot. Struktuuritoetusele lisandub Eesti riigi kaasfinantseering. Palju võimalusi pakuvad sihtsuunitlusega väiksemad fondid ja programmid. 

Aktiivne kogudus suudab olla tõsiseltvõetavaks partneriks omavalitsusele: rikastada kohaliku arengu diskussiooni ja aidata kaasa teenuste toomisel inimestele lähemale!

 

Osalejad

Ühiskonnatöö Sihtasutus kutsub koolitusel osalema inimesi, kellel on mõningane varasem kogemus projektide kirjutamisega, aga kes vajavad värsket informatsiooni uutest taotlusperioodidest, finantseerimisallikatest ja kordadest. 

Oodatud on inimesed, kes saavad hakkama küll lihtsama projektiga, aga peavad veel keeruliseks näiteks struktuurivahendite taotlemist. 

 Oleme valmis hiljem ka taotluste koostamisel nõu andma ning juhendama individuaalset tööd õppematerjalidega.

 

Korraldus

  •  Koolituspäev viiakse läbi 27. aprillil Põltsamaal. 
  •  Õppetöö jätkub iseseisva tööga õppejõudude juhendamisel.
  •  Töö jõuab lõpule juunis (täpse ja sobiva päeva lepime ühiselt koolituse ajal). 
  •  Samasugune koolitus toimub sügisel ka Tallinnas. 
  • Vajalik on eelregistreerimine. 
  • Registreeruda palume EKN sekretäri telefonil 646 1028 või aadressil avo.uprus@eelk.ee 

 

Palume suunata koolitusele vaid neid inimesi, kelle soov panustada tegevusse koguduse heaks on kindel. Hoidkem õppureid eestpalvetes ning püstitagem neile ka vaimulike ja koguduste juhtide silmis olulised õpieesmärgid. 

 


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002