eng | est 
  Uudised
 
KIRIKUD PIDASID DIALOOGI RISTIMISE TEEMAL

Pärnumaal Tahkurannas toimus Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolek, kus arutati mitmepoolse oikumeenilise dialoogi võimaluse üle ristimise teemal.

Erinevaid ristimisteoloogia nägemusi tõid oma ettekannetes välja luterlik teoloog dr Arne Hiob, õigeusu teoloog preester Tihhon Tammes ja baptisti teoloog Ain Riistan. Lisaks andis teoloog Ingmar Kurg ülevaate rahvusvaheliste dialoogide hetkeseisust ristimise alal.

Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär Tauno Teder sõnas, et kuigi teoloogiline, sisuline dialoog on Eesti oikumeenias olemas olnud tema algusajast, oleks nüüd aeg seda intensiivistada. „Ristimine on hea teema alguseks, kuna sealt hakkab pihta kõigi kristlike koguduste puhul uute liikmete usuteekond.”

Ühiselt otsustati moodustada teoloogiline komisjon, kus tehakse ettepanekuid ja aidatakse läbi viia mitme osapoolega dialoogi lähisuunaga ristimise teemal. Komisjon alustab tööd käesoleva aasta sügisel.

Eesti Kirikute Nõukogu on oikumeeniline ehk kirikutevaheline organisatsioon. Ta ühendab endas 10 suuremat ja väiksemat kristlikku kirikut üle kogu Eesti. Kirikute nõukogu eesmärgiks on luua dialoogi oma erinevate liikmeskirikute vahel ning aidata kaasa ühiskonnas toimuvatele protsessidele nii kirikute kui ka ühenduste kaudu.

Info:
Tauno Teder

Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär
e-post: tauno(ät)ekn.ee

tel 646 1028, 51 22 564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002