eng | est 
  Uudised
 
PEAMINISTER ANDRUS ANSIP KOHTUS TÄNA EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU ESINDAJATEGA

Tallinn, Stenbocki maja, 19. juuni – Peaminister Andrus Ansip võttis täna vastu Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) esindajad, keda juhtis nõukogu president piiskop Einar Soone. Arutusel olid olulisemad riigi- ja kirikueluga seotud küsimused.

Kohtumisel kinnitas peaminister, et toetab koalitsioonileppes seatud eesmärki, eraldada järgneva nelja aasta jooksul pühakodade säilitamise ja arengu riiklik programmi raames igal aastal 100 miljonit krooni. „Mis näoga me peaksime lastelastele otsa vaatama, kui laseksime sadu aastaid seisnud kirikud maha laguneda,” ütles Ansip. Ta lisas, et programmi raames toimuvate eralduste osas peaksid otsustajateks olema kirikute esindajad ja muinsuskaitsjad, mitte poliitikud.

Olulise küsimusena oli kõne all ka religiooniõpetus üldhariduskoolides. Eesti Kirikute Nõukogu ja religiooniõpetuse ainenõukogu jätkuvaks tulevikutaotluseks on mittekonfessionaalse religiooniõpetuse sisseviimine riiklikusse õppekavasse. „Sellega kaoks Eesti anomaalne situatsioon Euroopa hariduspildis,” märkis pastor Joosep Tammo.

Mõlemapoolselt tõdeti, et diskussioon religiooniõpetuse üle on muutunud sisulisemaks ning selle jätkumine on väga vajalik.

Praegu näeb seadus ette, et koolis tuleb mittekonfessionaalset usuõpetust õpetada juhul kui seda soovivaid õpilasi on kooliastmes vähemalt 15. Kirikute poolt soovitakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse viia sisse täiendused, mis võimaldaks koolijuhtidel vastavat huvi välja selgitada.

Kohtumisel oli kõne all ka kaplaniteenistuste jätkuv areng ning laienemine Eestis. Peaminister väljendas heameelt edusammude üle politseikaplanaadi käivitamisel. Kirikute esindajad märkisid, et Usuteaduse Instituudi, EKN-i ja riigi koostöös on alanud kaplani kutsestandardi väljatöötamine. Välja töötamisel on nõuded nende inimeste teadmistele, oskustele ja omadustele, kes soovivad tegeleda hingehoiuga.

Info:
Kateriin Leini

Valitsuse meedianõunik
tel 693 5719


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002