eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2007

Armas Eestimaa rahvas!

Kauneid ja rahulikke saabuvaid jõulupühi!

Kristuse sündimise pühal kuulutatakse taas kogu maailmas Petlemma lähistel kõlanud inglikuulutust: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus” (Luuka evangeelium 2:10–11).

Meie tänane maailm on isegi kõige rahulikemas riikides kogenud meeleavaldusi, mässe, tapmisi ja sõdu - sündmusi, mis põhjustavad kartust ning hirmu.

Jõulusõnum tuletab meile meelde, et Jumala Poeg sai inimeseks. Ta loobus taeva aust ja tuli elama meie keskele. Jõulupühadel kostavad kirikutes laulusõnad: „Vaadakem imet, kuis kõrgeim end alandab põrmu! Vaata ning kummarda ilmunud igavest armu!” Nõnda on täitunud prohvetlik ettekuulutus: „Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega” (Matteuse evangeelium 1:23).

Inkarnatsioon, Jumala inimesekssaamine, julgustab meid integratsioonile. Jumal astub alla inimese tasandile, jagades end täielikult meiega. Olgu pimedust palju tahes, ikka paistab lootuse ja rahu sõnum jõuliselt ja valgustandvalt argielu murede, raskuste, haiguste ja vaevade keskel. Nii läheneb igavene surelikule, püha patusele, et võita surma, patu ja vaenu vägi ja pakkuda uut, igavikulise väärtusega elu. Nii suudame ületada rahvustevahelisi erinevusi, kui laguneb lahutav vahesein Jumala ja inimese, aga samas ka inimese ja inimese vahel; rikka ja vaese, ülema ja alama vahel.

Ärgem siis laskem välisel siginal-saginal lämmatada rahu ja rõõmu, mida pakutakse meile lihtsas jõulusõnumis. Laseme sel jõuda oma südameisse ja kodudesse, lähisuhetesse sõprade ja ligimestega.

Olgu saabuv jõuluaeg leppimise ja heategude aeg! Täitku Jumalalt tulev jõulurahu Eestimaa lapsi ja noori, keskealisi ja vanu, meid kõiki!

Saatku jõuluöös süüdatud lootuseleegi sära meid Eesti Vabariigi 90. sünniaastal ning andku lootust, rahu ja rõõmu kõigile meie riigi elanikele!

Rahulikku jõuluaega ja õnnistatud uut aastat 2008!


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002