eng | est 
  Uudised
 
IN MEMORIAM METROPOLIIT KORNELIUS
20.04.2018
Metropoliit Kornelius

Eesti Kirikute Nõukogu mälestab kauaaegset head kaastöölist, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Korneliust ning avaldab sügavat kaastunnet tema lähedastele ja kogu Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule.

Alates piiskopiks pühitsemisest 1990.aastal kuni surmani esindas metropoliit Kornelius oma kirikut Eesti Kirikute Nõukogus, andes suure panuse Eesti oikumeenia arengusse ja kirikutevahelisse heade suhete kujunemisse. Oleme südamest tänulikud tema väsimatu teenimise eest  meie kodumaa usupõllul.

Tagasihoidliku, tasakaaluka, sõbraliku ning koostöövalmis inimesena pälvis ta austust ning lugupidamist. Oma sügava usuga ja pühendumisega Jumala riigi tööle jääb ta suureks eeskujuks mitte ainult oma kiriku, vaid ka teiste kirikute liikmetele – meile kõigile.

Õnnistagu Jumal tema mälestust! Issand ütleb: „Ole ustav surmani, siis annan ma sulle elupärja.“ (Ilm 2:10).

 

Eesti Kirikute Nõukogu

20.04.2018


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002