eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU LIIKMESKIRIKUD OSALEVAD PAIDE ARVAMUSFESTIVALIL

10. ja 11. augustil osalevad Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud Paide Arvamusfestivalil. Arutelud toimuvad teemaalal „Eesti usk“ reedel, 10. augustil ja laupäeval, 11. augustil kultuuriprogrammi raames kirikuesisel platsil.

Festivali arutelualal on reedel teemadeks „Eestlase usk ja rahvuskultuur“, „Perekond ja abielu“, „Religiooniõpe“ ja „Kes vastutab kirikute püsimise eest?“.

Eesti Kirikute Nõukogu arendusjuht Avo Üprus on jõuliselt veendunud nende teemade valgusvihku seadmise vajalikkuses: „Ma ei kujuta ette inimest, kes ütleks, et need teemad, mida Eesti Kirikute Nõukogu või Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on toonud arvamusfestivalile, ei lähe neile korda. Või kui, siis saab olla tegemist profaaniga, kes ei hooli eestluse püsimisest, jäävusest ega kultuurist – aga kaudselt tähendaks selle tunnistamine hoolimatust kogu rahva vastu.“

Laupäeval arutlevad noored Paide keskväljakul Püha Risti kiriku ees teemal „Noored ja kirik“. Sportlikud vaimulikud arutlevad samas paigas kirikuinimese suhetest kehalise tegevusega ja viivad läbi mõningaid sportlikke tegevusi.

Paide Püha Risti kirikus on reedel ja laupäeval orelipooltunnid ja palvused. Reedel, 10. augustil kell 17 on Püha Risti kirikus Avo Üpruse luulekogu „Ingeldus“ esitlus. Mõlemal päeval on avatud kirikukohvik.

Reedel saavad huvilised lugeda „Eesti usu“ teemaalal küsitluse „Mis on Eesti usk?“ tulemusi. Küsimusele vastas 55 Eesti eri konfessioonide vaimulikku. Samuti on võimalik vastuseid nii reedel kui ka laupäeval lugeda keskväljakul kiriku varbaia pealt.

Facebookis on „Eesti usu“ teemaala lehekülg www.facebook.com/Eestiusk, kus tutvustatakse toimuvat ja käib sisuline arutelu Eesti usu teemal. Sõna saavad eri vaatenurkade esindajad.

Info:
Avo Üprus

Eesti Kirikute Nõukogu arendusjuht
e-post: avo.uprus@eelk.ee

tel 502 0857


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002