eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss on mõeldud edendamaks Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja koostööd Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike väärtuste alusel. Sellel alusel planeeritavate projektide tegevused ja eesmärgid ei ole piiratud.

Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.

Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2018. aastal on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi.

Oma- ja kaasfinantseering kogu projekti maksumusest peab olema kokku vähemalt 15%.

Üldjuhul ei toetata oikumeeniliste projektide konkursi kaudu neid tegevusi, mida juba toetatakse Eesti Kirikute Nõukogu või selle asutatud sihtasutuste poolt.

Projektikonkursi kogumaht on 36 000 eurot.

Projekti sisu ja tegevused võiksid soovituslikult olla seotud EKN-i teema-aastaga „Eesti usk“.

Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata Eesti Kirikute Nõukogule kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKN-i logo (EKN-i teema-aastaga seotud projekti puhul ka teema-aasta logo) ning esitades sellekohase info ka projekti aruandes.

Otsus projektitaotluse kohta tehakse EKN-i töökoosolekul 21. märtsil 2019.a.

Taotluses palume esitada järgmised andmed:

1. Projekti nimi.

2. Eesmärk ja oodatav tulemus.

3. Sihtgrupp.

4. Ajakava ja kestvus.

5. Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud.

6. Projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid.

7. Soovituskiri.

 

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2019.

 

Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või digiallkirjastatuna  e-postiga ekn@ekn.ee  

 

Eesti Kirikute Nõukogu

6 461 028, 51 22 564

ekn@ekn.ee

Taotluse vorm (.doc) »

Aruande vorm (.doc) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002