eng | est 
  Uudised
 
REINSALU: KOOSTÖÖLEPE KIRIKUTE NÕUKOGUGA AITAB TÕHUSAMALT TAGADA USU- JA SÜDAMETUNNISTUSE VABADUST
15.02.2019

Justiitsminister Urmas Reinsalu ja Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop emeriitus Andres Põder allkirjastasid täna koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on tugevdada koostööd riigi ja EKN-i liikmeskirikute vaheliste suhete arendamisel. Peamised koostöövaldkonnad on vanglakaplanaat, usuliste ühenduste tegevust reguleerivad riiklikud õigusaktid, kriminaalpreventatsioon ja rehabilitatsioonitöö.

„Minu hinnangul on justiitsministeeriumi koostöö kirikute nõukoguga viimastel aastatel olnud tõhus, seda nii küsimustes, mis on puudutanud kaasamist kui ka erinevate väärtuseliste seisukohtade kaitset. Ma usun, et tulevikku vaadates toestab see leping meie hea koostöövaimu jätkamist ka institutsionaalselt,“ märkis justiitsminister Urmas Reinsalu. „Sellise lepingu sõlmimine ei ole sugugi pretsedent meie riigiasutuste ja kirikute nõukogu koostöös, sest sarnase leppe on kirikute nõukogu sõlminud ka siseministeeriumiga.“

„See lepe näeb ette seda, et riik oma toetuskohustusega aitab paremini sisustada põhiseaduses sätestatud põhiõigust usuvabadusele ja südametunnistuse vabadusele. Ühtlasi sisaldab lepe konkreetset kaasamismetoodikat tulevikuks ning samuti Eesti Vabariigi usuvabaduse 100. aastapäeva konverentsi ühist korraldamist,“ lisas Reinsalu.

Peapiiskop emeeritus Andres Põder kinnitas, et õigusalased suhted riigi ja kiriku vahel on väga olulised usuvabaduse tagamise seisukohalt. „Oleme siiralt tänulikud senise hea koostöö üle justiitsministeeriumi ja kirikute nõukogu vahel, mis nüüd on saanud ka konkreetse kuju lepingu näol. Meil on olemas valitsuse ja EKN-i ühishuvide protokoll ning sarnane leping ka siseministeeriumiga, mistõttu tundus loomulik, kui see on olemas ka meie õigusalase partneri – justiitsministeeriumiga,“ ütles Põder.

Koostööleppe kohaselt kaasab justiitsministeerium edaspidi EKN-i esindajaid kõigi õigusaktide väljatöötamisse, mis puudutavad usuvabadust, usuliste ühenduste tegevust ja teisi koostöökohti avaliku-, era- ja karistusõiguse valdkonnas. Ühtlasi kaardistatakse ühiselt seda, milliseid uuringuid ja analüüse on nende valdkondade arendamiseks vaja läbi viia, sh antakse sisend kõrgkoolides tehtavatesse teadusuuringutesse. Eraldi kokkuleppega korraldatakse koostööd vangide usuvabaduse tagamisel ja vanglakaplanaadi tegevuse arendamisel.

Samuti korraldatakse ühiselt konverentse, seminare, kollokviume ning teisi arutelu- või koolitusüritusi usuvabaduse valdkonnas.

Koostööleping sõlmiti viieks aastaks.

Tekst ja foto: Justiitsministeeriumi 15.02.2019 pressiteade


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002