eng | est 
  Uudised
 
EKN-I PRESIDENDI PEAPIISKOP EMEERITUS ANDRES PÕDRA KÕNE EKN-I AASTALÕPUPALVUSEL PIRITA KLOOSTRI KABELIS 18. DETSEMBRIL 2019
18.12.2019
Foto: Urmas Roos

Kõrgesti austatud minister, auväärsed kirikujuhid, daamid ja härrad, vennad ja õed.

Eesti Kirikute Nõukogu tänavuse aasta jõululäkitus algas tsitaadiga apostel Pauluse kirjast galaatlastele „Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja.“(4:4) Jeesuse sündimine Petlemmas poolitab tõesti kogu ajatelje ja vajutab sellele oma pitseri. Võime öelda, et elame armuajal.

Ometi leidub siingi erilisi ülesandeid, teemasid ja perioode, mis kujundavad aja nägu – olgu selleks kasvõi kirikuaasta. Advendi- ja jõuluaeg tõuseb siin eredalt esile.

Mitte ainult, et lapsed seda aega vahel lausa jaanipäevast peale ootavad! See kõlab vastu ka täiskasvanute jõuluhümnist: „Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav püha, kallis jõuluaeg!“

Kõneldes korintlastele apostliametist – seega ülesandest kuulutada ja kuulata Jumala sõna, leiab Paulus, et „nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!“ (6:1) See käib kindlasti ka jõulude kohta.

Kirjas efeslastele manitseb Paulus aega õigesti kasutama ning seetõttu ka uurima, mis on Issanda tahtmine.(pt 5). Jõuludeks valmistudes on põhjust üle vaadata, mida oleme teinud või tegemata jätnud, mis on läinud hästi või mis halvasti.

Esmalt märgiksin, et advendi algusega sai täis Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud teema-aasta „Eesti usk“. Nüüd on hea võimalus see ametlikult lõppenuks kuulutada.

Teema-aasta raames keskendusime tänavu eesti usutunnistajatele, andsime välja kogumiku Eesti vaimulikest usumärtritest, jätkasime eesti ususõnastiku koostamist ning osalesime Paide arvamusfestivalil.

Koostöös Justiitsministeeriumiga toimus Riigikogu hoones konverents „Usuvabadus Eestis“. Võisime rõõmustada avanenud võimaluste üle, aga leida ka uusi väljakutseid.

Erilisena mahtus teema-aastasse Eesti Kirikute Nõukogu 30. aastapäev ning EKN-i  viimaste aastate tegemisi kajastava ülevaateraamatu ilmumine. Peame oleme Jumalale väga tänulikud selle õnnistusrikka aja eest, mil kirikud on võinud arendada oma koostööd ja osadust.

Siinkohal tahan tänada kõiki liikmeskirikute juhte ja esindajaid, EKN-i sekretariaati, erinevate töövaldkondade kaastöölisi ja toetajaid suure panuse eest meie ühistesse ettevõtmistesse ja saavutustesse. Neid on ka tänavu olnud sedavõrd palju, et kõigi üleslugemisel läheks see advendipäev ennem looja.

Suure tänu võlgneme siinjuures heale partnerile Eesti Vabariigile ja Vabariigi Valitsusele eesotsas peaministri, rahvastikuministri ja Siseministeeriumi usuasjade osakonnaga, kelle tuge oleme korduvalt kogenud.  Tundub, et elame ajal, kus võim kõige enam arvestab ristirahva ja kogu ühiskonna vajadustega.

Ereda näitena võin nimetada, et lõpuks ometi oleme Sotsiaalministeeriumi abiga jõudnud haigla- ja hoolekandekaplanaadi moodustamiseni ning peakaplani ametikoha täitmiseni. Aastakümneid kestnud tühjade lootuste aeg hakkab täis saama. Õnnistagu Jumal selle plaani teostumist.

Head sõbrad! EKN-i ja tema liikmeskirikute tegemiste ning sõnumi vahendamisel ühiskonnas on ääretult tähtis roll meedial. Pole siis ime, et  üheks tänuväljenduseks siin on tänavuse oikumeenilise aastapreemia määramine teleajakirjanik Anne Raistele, kes alates 1994. aastast on regulaarselt kajastanud kirikuelu sündmusi Eesti Rahvusringhäälingus. Südamlikud õnnitlused selle puhul!

Tänada on põhjust ka Avo Üprust, kes on ustavalt vedanud meie ühist sotsiaaltöö vankrit, kuid kelle aeg Ühiskonnatöö sihtasutuse juhina on sedakorda täis saamas. Tänusõnad kuuluvad veel paljudele, ehk meile kõikidele. Vähemalt jõulukuuse all tahaks seista sellise tundega.

Muidugi Jumala palge ees oleme alati tühised sulased, kes on teinud, mis meie kohus on. Küllap oleme jätnud ka midagi tegemata ning tulevikku vaadates ootavad ees juba uued ülesanded ja väljakutsed. Mis meile aga jõudu annab, meid innustab ja rõõmustab, on see, et Jumal on läkitanud oma Poja, lahti ostma käsu-aluseid, et me saaksime lapseseisuse.

Töö Jumala riigis on alati armastuse töö, seega vabatahtlik töö. Selline ike on hea ja selline koorem on kerge! Iseloomustagu ja õnnistagu Issanda ligiolu mitte ainult jõuluaega, vaid ka eelseisvat Issanda aastat 2020.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002