eng | est 
  Uudised
 
SOTSIAALMINISTEERIUMIS ASUS PEAKAPLANINA TÖÖLE OVE SANDER
02.01.2020
Foto: Sotsiaalministeerium

Tänasest alustas sotsiaalministeeriumis peakaplanina tööd vaimulik Ove Sander, kelle ülesanne on ehitada üles hingehoiusüsteem tervishoiu- ja hoolekandeasutustes.

„Seni on olnud lähenemine hingehoiule meditsiini- ja hoolekandeasutustes koordineerimata, kaplanaadi sisseseadmisega soovime tõsta teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. Pean oluliseks, et hingehoiu teenus oleks kättesaadav kõigis haiglavõrgu haiglates ning võimalusel teistes ravi- ja hoolekandeasutustes. Hingelist tuge vajavad nii patsiendid, hoolekandeasutuste kliendid, nende omaksed kui ka asutuste töötajad,“ sõnas vastne peakaplan ja EELK Usuteaduse Instituudi rektor Ove Sander.

„Mul on hea meel, et pikalt laual olnud küsimus haigla ja hoolekandeasutuste kaplanaadi rajamisest on valitsuse toel jõudnud positiivse lahenduseni. Vaimse tervisega seotud mured on muutunud järjest olulisemaks ning peame pöörama süsteemselt tähelepanu füüsilise tervise kõrval inimeste emotsionaalsele ja hingelisele heaolule,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik. „Seda enam on hea meel, et alanud aastast asub Eesti Haigekassa esmakordselt rahastama hospiitsravi eraldi teenusena, mis on oluline neile inimestele, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi, kuid kes vajavad eelkõige hingelist toetust. Just siin soovime inimestele senisest enam tuge pakkuda.“

Peakaplani ametikoht täideti avaliku konkursiga. Ove Sanderil on doktorikraad filosoofias, ta on töötanud ligi 30 aastat vaimulikuna ja juhib EELK Usuteaduste Instituuti. Lisaks peakaplanile asus tööle vanemkaplanina Katri Aaslav-Tepandi, kes töötab hingehoidjana Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ning abistab kaplanaadi loomisel.

Praegu on Eesti haiglates ja hoolekandeasutustes palgal kümmekond hingehoidjat-kaplanit, lisaks vabatahtlikud. Kaplanaadid tegutsevad täna Kaitseväes, Politsei- ja Piirivalveametis ning kinnipidamisasutustes.

Allikas: Sotsiaalministeeriumi 02.01.2020 pressiteade


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002