eng | est 
  Uudised
 
JUHISED USULISTE ÜHENDUSTE TEGEVUSE KORRALDAMISEKS ERIOLUKORRAS
14.03.2020

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid kohtusid 13. märtsi õhtupoolikul rahvastikuminister Riina Solmaniga, et arutleda riiklikust eriolukorrast usuliste ühenduste jaoks tulenevate nõuete ja piirangute üle. Rahvastikuminister selgitas, et Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud keeld korraldada avalikke kogunemisi hõlmab ka jumalateenistusi.

„Kirikutel ja teistel usulistel ühendustel on suur roll meelerahu ja kindluse loomisel praegustel ärevatel aegadel. Seetõttu on eriti oluline, et kirikutesse tulevad inimesed hoolivad enda ja teiste tervisest ning hoiduvad rahvarohketest kogunemistest,“ ütles rahvastikuminister.

„COVID-19 näol on tegemist väga kiiresti leviva viirusega, mille tõttu tuleb kõik rahvakogunemised, samuti jumalateenistused, võimaliku nakkusohu tõttu ära jätta või neid võimalusel elektroonilistes kanalites üle kanda. Ebamugavus, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, on arusaadav, kuid kaalul pole ainult meie tervis, vaid ka elude kaitse,“ ütles Solman.

Solmani sõnul on üksikjuhtudel vältimatute usuliste talituste eraviisiline läbiviimine lubatud. „Ka eraviisiliste usuliste talituste läbiviimisel on oluline välistada võimalik nakkusoht teistele inimestele,“ rõhutas Solman.

Kohtumisel toimus arutelu Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi poolt valitsuskomisjonile esitatud juhiste "Usuliste ühenduste tegevus eriolukorras" eelnõu üle ning, suhtudes arusaamisega riigi poolt astutud sammudesse ja valitsuse poolt kehtestatud meetmetesse, nõustusid EKNi liikmeskirikute esindajad eelnõu põhimõtetega, tehes ettepanekuid selle tekstiliseks redigeerimiseks. EKNi ettepanekud edastati eelnõu käsitlenud valitsuskomisjonile ning 13. märtsi õhtul avaldati juhised Siseministeeriumi veebilehel.

Kohtumisel EKNi liikmeskirikute juhtidega osalesid koos rahvastikuministriga Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee ning Sotsiaalministeeriumi esindajana peakaplan assessor Ove Sander.

Järgnevalt Siseministeeriumi veebilehel avaldatud juhiste "Usuliste ühenduste tegevus eriolukorras" tekst:

 

Usuliste ühenduste tegevus eriolukorras

- Kuna inimeste kogunemiste keelamise eesmärgiks on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, siis laienevad piirangud ka jumalateenistustele ja  teistele sarnastele kogunemistele;

- Kõik usulised avalikud organiseeritud üritused, sealhulgas avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised tuleb lükata edasi või ära jätta kuni uute juhiste või eriolukorra lõpuni. Nende vahendamiseks soovitame kasutada elektroonilisi vahendeid;

- Riik tagab ka eriolukorras oma kodanike ja kõigi Eesti inimeste usuvabaduse, arvestades samas inimeste tervise kaitse kaalutlustega;

- Jätkub usuliste talituste eraviisiline läbiviimine, sealhulgas hingehoidlikud vestlused, piht ja armulaud ning teised vastava usulise ühenduse spetsiifikast lähtuvad tegevused, mis tuleb korraldada selliselt, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele;

- Selleks, et inimesed saaksid täita oma isiklikke usulisi vajadusi, võivad usuliste ühenduste kasutuses olevad kirikud ja muud palve- ja pühakojad jääda isiklikeks külastusteks avatuks.

Allikas: Siseministeeriumi 13.03.2020 pressiteade


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002