eng | est 
  Uudised
 
KIRIKUTE NÕUKOGU 19. MÄRTSI TÖÖKOOSOLEK TOIMUS INTERNETIKOOSOLEKUNA
19.03.2020
Foto: Erki Tamm

Tänane Eesti Kirikute Nõukogu korraline töökoosolek toimus üheksa liikmeskiriku esindajate osavõtul erakorralisel viisil - zoom'i veebiarutelukeskkonda kasutades.

Ligi kahetunnisel koosolekul said kõik päevakorrapunktid käsitletud, sh võeti vastu otsus oikumeeniliste projektide konkursile esitatud taotluste toetamise kohta, kiideti heaks Justiitsministeeriumi poolt esitatud eelnõu "Usuvabaduse miinimumstandardid vanglates" ning arutleti eriolukorrast ja koroonaviiruse pandeemiast usuliste ühenduste tegevusele tulenevate majanduslike mõjude üle.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002