eng | est 
  Uudised
 
EKN-I PRESIDENDI PEAPIISKOP EMEERITUS ANDRES PÕDRA KÕNE TÄNUJUMALATEENISTUSEL KEILA MIIKAELI KIRIKUS 16. JUUNIL
17.06.2020
Foto: Urmas Roos

Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused!  Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au! (Ps 50:14-15)

Eesti Kirikute Nõukogu on valinud käesoleva aasta teemaks „Armastame loodut“ – sealhulgas mõistagi ka loodust. Täna toimunud seminaril oleme süvenenud inimese ja teda ümbritseva suhetesse, kõnelnud austusest ja vastutusest, hoolimisest ja armastusest.

Ometi on just tänavune aasta toonud koroonaepideemia näol kaasa üleilmse kogemuse ohtudest, mida loodus endas kätkeb. See kogemus pole uus, vaid on saatnud inimkonda kogu tema teel.

Ikka ja jälle panevad erinevad katsumused epideemiatest näljahädadeni, looduskatastroofidest ökoloogilise kriisini meie armastuse proovile, toovad esile apokalüptilised meeleolud.

Armastus loodu vastu saab tuge ja jõudu armastusest Looja vastu. Apostel Paulus kirjutab: „Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks - neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.“ (Rm 8:28)

Kristlase jaoks on ka poolik klaas alati pooltäis. Ka keset kannatusi ja võitlusi usub ta päästet ja võitu. Ta on kindel, et loodu kaudu, hooliva ja vastutustundliku eluhoiaku kaudu - täites oma kohust ja tõotust Jumala ees, on talle kingitud võimalus eluks ja õndsuseks. Olgu see maailm nii vastuoluline kui tahes! Või nagu see meie arvates tundub olevat.

Meenutagem kas või Püha Franciscuse kuulsat „Päikeselaulu“, kus ta kiidab ja ülistab Jumalat küll taevakehade, loodusjõudude, kaasinimeste ning viimaks isegi ajaliku surma eest ja kaudu.

Tõsi: on ju surmalgi Piiblis kahetine tähendus – ta on hukutav vaenlane, keda karta, kui puudub osadus Loojaga, kuid samas ka midagi positiivset: „Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu!“ kuulutab apostel Paulus.(Fl 1:21)

Noore pastorina pani mind imestama, kui omaksed peale lähedase matust kirikusse tulid ja teatasid, et soovivad teha „surmatänu“.

Tegu oli mälestamist märkiva rahvaliku mõistega, mis väljendas tänu nii lahkunu maise, kui ka talle tõotatud taevase elu eest. Seda surmatänu tehkem täna ka kõigile eriolukorra ajal lahkunuile mõeldes.

Tänulikkus on meie positiivne usutunnistus. „Tänamatu inimese lootus sulab otsekui talvine  härmatis ja voolab ära kui kasutu vesi,“ öeldakse tarkusesõnades (Trk 16:29).

Tänulikkus seevastu õpetab nägema oma võimalusi ja neid õigesti kasutama, usaldama ja paluma Jumalat ka ahastuse päeval. Tänulikkus on usku ja armastust toitvaks juureks.

Ehk on meil põhjust tänada isegi selle kriisi eest, mis maailma tormava ratta hetkeks peatas ja andis aega järelemõtlemiseks ja mõnegi väärtuse ümberhindamiseks? Veel enam muidugi  selle eest, et epideemia on taandumas, ja inimeste eest, kes sellesse oma panuse on andnud!

Ehk märkame, täname ja toetame nüüd rohkem neid, kes siin eesliinil olid? Kes ustavalt ja ennastsalgavalt olid ja on rahva teenistuses ning kaitsel – meditsiinitöötajad, riigiametnikud, ühiskonna käekäigu eest vastutajad?

Ja meie oma lähedased? Iga kaasinimene? Armastus tähendab hoolimist, mis liidab ja teeb tugevaks – olgu perekonna, ühiskonna või inimkonna - mis teeb kogu loodust elamisväärse paiga.

Apostel Pauluse sõnadega: Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse käsku!“ Kristuse käsk aga on: „Armastage üksteist!“ (Jh13:34). Aamen


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002