eng | est 
  Uudised
 
ARVAMUSFESTIVALIL ARUTLEVAD USUVABADUSE TEEMADEL ÜLLE MADISE, URMAS VIILMA, TÕNU LEHTSAAR, RAUL REBANE JA RISTO AGUR
01.07.2020

Laupäeval, 15. augustil kell 12.00 korraldab Eesti Kirikute Nõukogu Paides toimuval järjekordsel Arvamusfestivalil arutelu "Usu- ja veendumusvabadus - millise määrani sallitav, millise määrani salliv?" Arutelu modereerib Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar, arutelus osalevad õiguskantsler Ülle Madise, EELK peapiiskop Urmas Viilma, meedia- ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebane ning vandeadvokaat Risto Agur.

Põhiseadusest ja rahvusvahelisest õigusest tulenevad ühelt poolt südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus ning veendumuste vabadus, teiselt poolt aga rida muid õigusi, vabadusi ja kohustusi, mis ilmselgelt teatud situatsioonides omavahel põrkuvad. Milline peaks sellistes olukordades olema tasakaalustatud, õiglane ning kõigi osapoolte õigusi ja vabadusi austav lahendus ja käitumisviis? Kas inimese usulised veendumused annavad õigustuse mingis situatsioonis kellegi ebavõrdseks kohtlemiseks? Kas on olemas õiguslikult või moraalselt raamistatud sõnavabaduse piirid, seonduvalt kas oma usuliste tunnete väljendamisega või kellegi poolt nende tunnete naeruvääristamisega? Kas ja kui, siis kuidas võiks suurendada usundiõpetuse laiemat kättesaadavust koolides? Neid ja mitmeid teisi küsimusi on kavas käsitleda nii kirikute, riigi, praktiseerivate juristide, religioonipsühholoogia kui meedia vaatenurkadest.

Arutelu toimub teema-alal "Põhiseadus 100" ning sellest tehakse ka veebiülekanne.

Arvamusfestival toimub Paides 14. ja 15. augustil. Kuivõrd tänavu oleme tähistamas 100 aasta möödumist Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest, on seekordse Arvamusfestivali peateemaks põhiõigused ja -vabadused.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002