eng | est 
  Uudised
 
TALLINNA KAARLI KIRIKUS ESITLETI EESTI LAULUPSALTRIT
14.09.2020
Eerik Jõks koos Eesti laulupsaltriga (foto: Illimar Toomet)

Laupäeval, 12. septembril esitleti Tallinna Kaarli kirikus dr. Eerik Jõksi poolt koostatud mahukat Eesti laulupsaltrit.

Eesti laulupsalter on vaimulikele, kantoritele, koorilauljatele, ülistusjuhtidele ja teistele kirikumuusikaga seotud inimestele  mõeldud raamat, mis loob võimaluse laulda kõiki Vana Testamendi psalme suure valiku erinevate viisidega. Lisaks sellele sisaldab raamat pea kolmsada piiblitekstilist lühipala ehk antifooni. Raamatu eesmärk on sisustada jumalateenistusi emakeelse kirikulauluga, mille tekst pärineb otse Pühakirjast.

„Oleme eestlastena 800 aastat kuulunud õhtumaisesse kultuuriruumi, 500 aastat on meil olnud emakeelset kirikuelu, õige varsti 300 aastat emakeelset Piiblit. Kui üldse miski on meie kultuuri tüvitekst, siis selleks on Piibel ja Piibli tüvitekst on psalmid,“ ütles Eerik Jõks laulupsaltri esitlusel. „Psalmide laulmine on suurepärane võimalus hoida sidet selle kultuuritraditsiooniga, millest ka meie kirjakultuur on võrsunud. Eesti laulupsalter kannab edasi enam kui tuhandeaastast laulutraditsiooni, tehes seda meie oma keeles ja meie oma keelselt.“

Raamatu koostamisel ja prooviväljaannete levitamisel on olnud väga oluline roll Jõksi juhtimisel juba 10 aastat tegutsenud Pühalaulu Koolil, millega on nende aastate jooksul olnud seotud enam kui sada inimest. Kõige aktiivsem tegevus on toimunud Tallinna Kaarli kirikus, aga ka Tartu Pauluse kirikus on olnud olemas pühalaulu sõprade ring, kes teatava regulaarsusega laulupsaltri katsetamisse oma panuse on andnud.

Eesti laulupsalter ilmus Eesti Kirikute Nõukogu väljaandena. EKN-i president peapiiskop emeeritus Andres Põder kirjutab laulupsaltri saatesõnas: „Tegu on vaimuliku tunnetuse rikkaliku varasalvega, mis sisaldab nii piiblitekste, neid avava kirikulaulu iidset traditsiooni, eesti keele eripärale vastavat helilist interpretatsiooni ning autori loomingus väljenduvat usulist pühendumist ja sügavust. „Eesti laulupsalter” ei ole üksnes esimene omataoline eestikeelses laulukultuuris, vaid muudab viimase ka terviklikuks ja teiste rahvaste omaga võrreldavaks.“

Laulupsaltri esitlemise päev oli ühtlasi Eerik Jõksi 50. sünnipäev. Eesti Kirikute Nõukogu president andis Eerik Jõksile, kes on olnud olnud aastatel 1996-2017 nii EKN-i täitevsekretäri kui ka teaduri ametites, üle EKN-i tänukirja.

Eesti laulupsaltrit on võimalik tellida, saates sellesisulise soovi Eerik Jõksi e-posti aadressil eerik@ekn.ee . Raamatu hind on 35 eurot.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002