eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU TÖÖKOOSOLEK VALIS UUE TÄITEVSEKRETÄRI

Neljapäeval toimus Eesti Kirikute Nõukogu igakuine korraline töökoosolek, seekord koguneti Eesti Meremeeste Kodu ruumides Muugal. Liikmeskirikute volitatud esindajad valisid Kirikute Nõukogu uueks täitevsekretäriks Ruudi Leinuse.

Koosoleku päevakorras oli Eesti Kirikute Nõukogu uue täitevsekretäri valimine. Täitevsekretäriks valiti senini Kirikute Nõukogus täitevsekretäri kohusetäitjana töötanud Ruudi Leinuse. Täitevsekretäri ülesandeks on juhtida ja korraldada Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaadi tööd ning täita töökoosoleku poolt vastuvõetud otsuseid.

Eesti Kirikute Nõukogu töökoosoleku päevakorras olid veel möödunud tegevusaasta aruande esitlemine, arengukavakomisjoni ettepanekud alanud aasta tegevuste osas, ettevalmistused oikumeenika koolituse tarvis ja projekt Teeliste kirikud 2011.

Eesti Kirikute Nõukogu on kristlike kirikute ja koguduste liitude vabatahtlik ühendus, et koostöös aidata kaasa Eesti ühiskonna vaimsele arengule kristlike põhimõtete alusel. Eesti Kirikute Nõukogu tegutseb oma kümne liikmeskiriku volitatud esindajate kaudu ning tema kõrgemaks tööorganiks on töökoosolek. Tegevust koordineerivad president ja asepresidendid.

Järgmine töökoosolek toimub 17.03.2011 Tallinnas.

Info:
Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat

e-post: ekn@ekn.ee

tel 646 1028, 512 2564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002