eng | est 
  Uudised
 
AVALIKUD JUMALATEENISTUSED 9. AUGUSTIST
6.08.2021

5. augustil kohtusid Eesti Kirikute Nõukogu esindajad peaminister Kaja Kallasega, et arutada 9. augustist jõustuvate piirangute rakendamist kirikutes. Kohtumise tulemusena kiitis valitsus neljapäeval heaks otsuse, millega tehakse nii jumalateenistustele kui ka siseriiklike parvlaevade toitlustuskohtadele nakkusohutuse kontrollimise osas erand.

 

Alates 9. augustist tohib avalikke jumalateenistusi ja usulisi talitusi läbi viia arvestusega, et pühakodades tohib neist osa võtta kuni 50 inimest või tuleb arvestada kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega. Nakkusohutuse kontrolli jumalateenistusest osavõtjate hulgas tegema ei pea, kuid siseruumides tuleb osavõtjate arvust sõltumata kanda maski, liikumisel ja ruumis paiknemisel arvestada hajutatust, pühakoda peab täitma desinfitseerimisnõudeid ja muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid. Erand ei laiene kirikukontsertidele, millele kehtivad üldised ürituste läbiviimise nõuded.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002