eng | est 
  Uudised
 
KOOLITUSE "EVANGEELIUMI KUULUTAMINE OIKUMEENILISES KONTEKSTIS" JÄREL
Foto: Kaisa Kirikal
Koolitusel osalejad

8. kuni 9. aprillini toimus EMK Teoloogilises Seminaris Tallinnas oikumeenika koolitus, mille korraldajateks olid EELK Usuteaduse Instituut, EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar, EMK Teoloogiline Seminar ja Eesti Kirikute Nõukogu.

Koolitusest võtsid osa Eesti teoloogilist kõrgharidust pakkuvate kõrgkoolide üliõpilased, erinevate konfessioonide vaimulikud ning mitmed Kirikute Nõukogu liikmeskirikute liikmed.

Koolituse tagasiside oli osalejatelt väga positiivne, mitmed nimetasid koolitust vajalikuks ja tänuväärt ettevõtmiseks. Suurt tunnustust leidsid koolituse esimesel päeval osalenud Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajate ettekanded, mil iga ettekandja tõi esile oma kiriku evangeeliumi kuulutamise traditsiooni, peamised väljandusvormid ja rõhuasetused.

Koolituse teisel päeval said kuulajad osa kahest väga heast ettekandest. Dr Kaido Soom kõneles Evangeeliumi kuulutamisest tänapäeva Eesti sekulariseerunud postmodernistlikus kultuurikontekstis ning sotsioloog Liina Kilemit keskendus oma ettekandes küsimusele, kellele me kuulutame täna.

Koolituse korraldajad tänavad kõiki, kes antud koolituse toimumise heaks oma panuse on andnud ning koolitusest osa võtsid!

Kodutöö

Üliõpilastelt, kes soovivad saada koolitusel osalemise eest ainepunkte, ootame esseed teemal “Evangeeliumi kuulutamine oikumeenilises kontekstis”, mis peegeldab kirjutaja käsitlust evangeeliumi kuulutamist oikumeenilises kontekstis.

Soovitame kasutada viiteid konverentsi ettekannetele ja sõnavõttudele ning kindlasti ka lisakirjandusele.

Essee maht 4-6 A4 lehekülge, reavahe 1,5 punkti
Töö saata: kaisa@ekn.ee
Tähtaeg: 9. mai 2011. aasta

Info:
Kaisa Kirikal

e-post: kaisa.kirikal (ät) ekn.ee

tel 5332 5292


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002