eng | est 
  Uudised
 
OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS 2022
21.01.2022

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniliste projektide konkurss on mõeldud edendamaks Eestis tegutsevate kristlike kirikute ühtsust ja koostööd Eesti ühiskonna vaimseks arenguks. Sellel alusel planeeritavate projektide tegevused ja eesmärgid ei ole piiratud. Projekti sisu ja tegevused võiksid soovituslikult olla seotud EKN-i teema-aastaga „Head tervist“.

Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid. 
Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2021. aastal on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi.

Oma- ja kaasfinantseering kogu projekti maksumusest peab olema kokku vähemalt 15%.

Üldjuhul ei toetata oikumeeniliste projektide konkursi kaudu neid tegevusi, mida juba toetatakse Eesti Kirikute Nõukogu või selle asutatud sihtasutuste poolt. 

Projektitoetuse ülempiir on üldjuhul 1000 eurot projekti kohta. Projektikonkursi kogumaht on 20 000 eurot.

Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata Eesti Kirikute Nõukogule kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKN-i logo, esitades sellekohase info ka projekti aruandes.
Otsus projektitaotluse kohta tehakse EKN-i töökoosolekul 17. märtsil 2022.a.

Taotluses palume esitada järgmised andmed: 
1. Projekti nimi. 
2. Eesmärk ja oodatav tulemus. 
3. Sihtgrupp. 
4. Ajakava ja kestvus. 
5. Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud. 
6. Projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid. 
7. Soovituskiri. 

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2022. 
Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt: 
http://ekn.ee/sisu.php?lehe_id=6
Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või digiallkirjastatuna  e-postiga ekn@ekn.ee  

Eesti Kirikute Nõukogu 
6 461 028, 51 22 564 
ekn@ekn.ee


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002