eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU ANDIS VÄLJA OIKUMEENILISED AASTAPREEMIAD

Tänavune Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia anti SA Sotsiaaltöö keskus Sõbra Käsi’le. Eripreemia apologeetika vallas omistati õpetaja emeeritus Toomas Paulile. 

Oikumeenilised aastapreemiad koos aukirjaga anti üle 15. detsembril Eesti Kirikute Nõukogu pidulikul aastalõpukoosolekul Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilises Seminaris. Aastapreemiate üleandmisel osales ka regionaalminister Siim-Valmar Kiisler. 

Sihtasutus Sotsiaaltöö keskus Sõbra Käsi pälvis aastapreemia Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsuse kehastamise eest selle mitmekesisuses. Sõbra Käe igapäevatöö on otseselt seotud paljude abivajajate ning nende probleemidega – näiteks toetatakse vähekindlustatud perekondi ning üksikisikuid, jagatakse Toidupangaga toidupakke, pakutakse meditsiinilist esmaabi Supiköögi külastajatele, kellel puuduvad võimalused perearsti külastada. Sotsiaaltöö keskuse tööle on oma abikäe ulatanud paljud vabatahtlikud, mitmed organisatsioonid, kogudused ja üksikisikud. 

Oikumeeniline aastapreemia 2011 apologeetika eripreemia anti õpetaja emeeritus Toomas Paul’ile märkimisväärse panuse eest ristiusu hingelähedase kuulutamise eest. Toomas Paul on meedias, artiklites ning raamatutes avanud eestlastele hingelähedasel viisil ristiusu olemust ning kuulutanud Eesti ühiskonnas Kiriku ajatuid väärtusi.  

Info:
Kaisa Kirikal

e-post: kaisa(ät)ekn.ee

tel 646 1028


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002