eng | est 
  Uudised
Vaata pilte »
 
6. NOVEMBRIL TOIMUS HAAPSALU LINNA JA LÄÄNEMAA OMAVALITSUSTE NING KOGUDUSTE ESINDAJATE ÜMARLAUD
Avo Üprus

Haapsalu Samaaria keskuses toimus 6. novembril 2012. aastal Haapsalu linna ja Läänemaa omavalitsuste ning koguduste esindajate nõupidamine/ümarlaud.

Esindatud olid Haapsalu Adventkogudus, HaapsaluBaptistikogudus ja EMK Haapsalu kogudus, Haapsalu Tööotsijate Ühing ja Haapsalu Samaaria. Samuti Haapsalu Linnavalitsus ja Martna Vallavalitsus.

Avasõnad lausus Toomas Vallimäe ning tutvustas Samaaria keskuse saamislugu ja praeguse aja toimetulekut.

Avo Üprus pidas ettekande koguduste ja omavalitsuste koostöö võimalustestvajadustest ning õiguslikest alustest.

Nõupidamisest osavõtjad said ülevaate õigusaktide sisust ning mitmete näidete abil ka headest praktikatest. Järgnes arutelu, mille käigus veendunud teenuste delegeerijatelt jäi sõnum et kristlaste osutatud teenusele antakse kaasaoluline lisaväärtus. Osutatavad teenused kuuluvad enamasti haridus või sotsiaalvaldkonda. Oluliseks peetakse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemist. Omavalitsuste ja koguduste koostöö on heaks võimaluseks kogukonna kaasamisel ühistes huvides. Teenuste vajadus ja osutamise võimalus tuleb maakonna tasandil kaardistada. Kogudused võiksid olla rohkem kaasatud arengukavade tegemisse ning elluviimisesse. Kõlama jäi mure väikeste palvemajade hääbumise pärast. Samas on tegemist võimalusega käivitada neis nii kogukonna elu elavdamine kui teenuste osutamine.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002