eng | est 
  Uudised
 
USUNDIÕPETUSE ÕPETAJATE KONVERENTS "JAGAMINE TEEB RIKKAKS"
16. veebruaril Tallinnas

 

Eesti Religiooniõpetajate Liidu juhatusel on rõõm teatada, et 2013. aasta alguses toimub TÜ usuteaduskonna, EELK Usuteaduse Instituudi ja Eesti Kirikute Nõukogu toel usundiõpetuse õpetajate konverents:

JAGAMINE TEEB RIKKAKS


Konverents toimub 16. veebruaril kell 10-17 Tallinnas, Pühavaimu 6 (EELK Usuteaduse Instituudi ruumides).
 

Osalustasu: Tavahind 10 €, tudengitele 7 €. Tasumine toimub kohapeal sularahas. Küsimuste korral pöörduda Olga Schihalejevi poole (olga.schihalejev@ut.ee).
 

Registreeruda saab järgneval lingil: (https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFRqSXRUaDRQX0FwV0M1WUFRYUlsOWc6MQ
 

 
 
Päevakava
 
09.30    Tervituskohv
 
10.00        Avamine
 
10.15   Plenaarettekanne: professor Robert Jackson „Religioonide õppimine: muudatused Euroopa poliitikas ja praktikas“ / “Learning about Religions: Developments in European Policy and Practice”. Ettekanne annab ülevaate Euroopa Nõukogu kasvavast huvist küsimuste vastu, mis puudutavad üldhariduskoolides religioonide õpetamist, sealhulgas sel teemal liikmesriikidele tehtud Soovitustest. Detailsemalt räägitakse Euroopa Nõukogu viimasest algatusest, mille tulemusena töötakse välja soovitused koolidele, õpetajakoolitajatele ja poliitikutele Soovituste täideviimiseks religioonialase hariduse küsimustes erinevates Euroopa kontekstides. Ettekanne selgitab läbirääkimiste protsessi ja kujuneva dokumendi põhisisu, mille üheks oluliseks elemendiks on õpetaja ja õpilase kompetentsuse arendamine ning ´turvalise ruumi´ loomine dialoogi võimaldamiseks klassis.
 
11.30     Töötuba 1
 
13.00     Lõuna
 
13.45     ERÕL koosolek / ideedetuba
 
14.45     Töötuba 2
 
16.15     Konverentsi lõpetamine

Töötoad:
A) Heikki Silvet: Gümnaasiumikursuse "Maailmavaateõpetus" kogemusi ja ideid
B) Anu Kohal: Usu teema käsitlemine Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones, religiooniteemaliste töölehtede testimine ja arutelu
C) Ideetuba: Toomas Jürgenstein (Skeemid ja mudelid, mis aitavad usulisi mõttekäike mõista.), Merit Süving (lühiuurmuse võimalusi kohalikust usu-või kultuuritegelasest), Ulvi Uutar (Erinevate elektrooniliste (Kubbu jt) õpikeskkondade kasutamine), Olga Schihalejev (Rollimängu kasutamine arutelu käivitamiseks, näide koos rollikaartidega).
 

 

Loe konverentsist lähemalt (.pdf) »

Info:
Olga Schihalejev

e-post: olga.schihalejev(ät)ut.ee


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002