eng | est 
  Uudised
 
ALLIANSSPALVENÄDAL 2013
13.-20. jaanuar

Eesti Evangeelse Allianssi palvenädala teemaks on Teekond Jumalaga. 

Kallid vennad ja õed ,
Siin on Euroopa Evangeelsesse Allianssi kuuluvatele rahvuslikele Evangeelsetele Allianssidele 2013. aasta Palvenädala ettevalmistuseks mõeldud alustekst.

Tekst on kokku pandud saksakeelsete EA-de esindajate poolt ja on tõlgitud inglise keelde. Seda materjali võib tõlkida, muuta või kohandada vastavalt oma kohaliku ettevalmistusmeeskonna soovile. Te võite selle muuta võimalikult sobivaks oma kohalikule situatsioonile. Päevateemasid võib muuta või kustutada ja teiste vastu asendada, kui leiate, et see on vajalik.
Paljud rahvuslikud EA’d eelistavad sama teemat, mida kasutab nende rahvuslik Kirikute Nõukogu. Teised EA’d seda ei soovi. Juhtivad tekstid on Miika väljakutse ümber toimunud initsiatiivide tõttu Evangeelsete Alliansside seas väga tuntud. Seega, ettevalmistav komitee ja mina soovitame seda juhtivat teksti ning teemat, mis üldjoontes on, 2013. aasta oikumeenilise palve- ja ühtsusnädala jaoks (toimub tavaliselt jaanuari 3. nädalal) valitud tekstiga samasugune.

Esitlen seda teile koos südamlike tänusõnadega meie vendadele ja õdedele Saksamaalt, Austriast ja saksa keelt kõnelevast Šveitsist ning eriti Axel Nehlsenile, kes on seda tööd koordineerinud. Samuti esitlen seda ka palvega, et materjali kasutataks selleks, et rohkelt elavdada palvet koguduse ja rahvaste eest ning et see toetaks suuresti meie Issanda nime austamist.
Soojade tervitustega, Temas (Issandas oleks parem, sest eesti keeles „Tema” palju ei kasutata)

 
Niek Tramper
EEA peasekretär

 

Keskne teema: ‘Teekond Jumalaga alandlikkuses ja õnnes’

Juhtiv tekst: Miika 6: 8
‘Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?’

Juhtiv mõte:
Kristliku jüngerluse tee kätkeb endas alandlikkuse ja rõõmu, õigluse ja halastuse teel käimist. ‘Kõndimise’ metafoor on 8 palvepäeva ühendamiseks valitud sellepärast, et aktiivse, tahtliku ja kestva tegevusena iseloomustab ‘kõndimine’ kristliku jüngerluse dünaamilisust.

 

 

Loe edasi Eesti Evangeelne Allianss Palvenädal 2013 »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002