eng | est 
  Läkitused
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2009

„Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“

Johannese evangeelium 3:16

Armsad kaasmaalased!

Kristlased kõikides maades valmistuvad pühitsema Õnnistegija sünnipüha. Jõulud koosnevad kolmest etapist, mis kõik on ühtviisi tähtsad ja väärivad tähelepanu.

Jõulupühadeks valmistume mitu nädalat. Lapsed õpivad jõulusalme, vanemad otsivad jõulukingitusi. Kõik on põnevil ja ootavad. Ettevalmistusaega vajame, et puhastada ennast ihu ja hinge poolest vastu võtma Kristust. Kirikulaulus öeldakse: „Nii elevil, nii rõõmus on täna linn ja maa. Me valmis vastu võtma Sind Õnnistegija.“

Peatume jõulusõime ees. Vaatamata sellele, et Maarjal ja Joosepil ei olnud ruumi inimeste juures, sünnib aja täis saades ometi Kristus. Petlemmas on näha imelist valgust ja kõlab ingli kuulutus - teile on täna sündinud Õnnistegija. Maailm ei ole enam endine, Jumal on andnud armastuse kinnituseks oma Poja ja ükski, kes Temasse usub ei pea enam hukkuma, vaid saab pärida igavese elu. Kristuse tulek ei pannud alust mitte ainult ajaarvamisele, vaid tõi ka uue tunnetuse ja elava usu. Praegu on paljudel inimestel majanduslikult raske ja nad ei saa jõule pühitseda nii suure toredusega, nagu veel mõned aastad tagasi. Kutsume üles tähele panema neid, kellel on puudus. Tuletame kõigile kaasmaalastele meelde, et suuremad kui majanduslikud väärtused on hingelised väärtused ja tõelise jõulurõõmu saame siis, kui teeme rõõmu ligimesele, kellel on raske.

Meid kutsutakse minema kõike maailma ja kuulutama Kristust. On loomulik, et kui oleme kogenud midagi head, soovime seda jagada teistega. Jõuludes meile osaks saanud Jumala armastuse sõnum on väärtus, mida edasi anda. Eestimaal on veel neid, kes ei ole kogenud Jumala armastust. Kristluse olemusse kuulub liikumine. Kogu universumis on alaline liikumine. Nii kutsub ka Issand meid liikuma edasi ja nägema igas sammus ja hetkes väärtust. Tänapäeval kurdavad inimesed selle üle, et neil on kiire. Nad soovivad kiiresti jõuda sihtkohta. Kirik on kõikidel aegadel väärtustanud teel olemist. „Mina olen tee ja tõde ja elu,“ ütleb Kristus. Kutsume jõulu eel, jõuluajal ja peale jõule valima oma elus selline tempo, et meil oleks aega elada väärikalt iga hetke, tunda rõõmu Jeesusest kui jõululapsest ja üksteisest vendade ja õdedena.

Jõuluvalgust soovides ja kiriku, maa ja rahva ning kogu maailma eest paludes


Eesti Kirikute Nõukogu
18.12.2009

← tagasi   ↑ üles

 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002