eng | est 
 
 

Liikmed

Eesti Kirikute Nõukogu asutamine

Eesti Kirikute Nõukogu on kristlike kirikute ja koguduste liitude sõltumatu ja vabatahtlik ühendus, et koostöös aidata kaasa Eesti ühiskonna vaimsele arengule kristlike põhimõtete alusel.

Eesti Kirikute Nõukogu asutati Kuremäel Pühtitsa kloostris 16. veebruaril 1989. aastal järgmistel eesmärkidel: „Arvesse võttes Jeesuse käsku jüngritele, et nad kõik üks oleksid (Jh 17:21) ja meie ees seisvaid ühiseid ülesandeid kristliku eluhoiaku, kõlbluse ja eetika kujundamisel, samuti eestimaalaste õiguste kaitsmisel ja soovist ühendada oma jõupingutused evangeeliumi kuulutamisel ja halastustöö tegemisel, otsustame meie, allakirjutanud, luua Eesti Kirikute Nõukogu.”

Allakirjutanud: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt peapiiskop K. Pajula, Vene Apostliku Õigeusu Kiriku poolt metropoliit Aleksius, Evangeeliumi Kristlaste Baptistide poolt vanempresbüter Ü. Meriloo, Eesti Metodisti Kiriku poolt superintendent O. Pärnamets, Seitsmenda Päeva Advendistide poolt vanempresbüter A. Kriisk, Katoliku Kiriku poolt vaatlejana preester R. Õunapuu.


 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK)
Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (Eesti EKBK Liit)
President Erki Tamm
Eesti Metodisti Kirik (EMK)
Superintendent Robert Tšerenkov
Rooma-Katoliku Kirik (RKK)
Apostellik administraator piiskop Philippe Jourdan
Eesti Kristlik Nelipühi Kirik (EKNK)
Piiskop Alur Õunpuu
Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit (AK Eesti Liit)
President David Nõmmik
Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond (AAK)
piiskop Vardan Navasardyan
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK)
Metropoliit Stefanus
Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK)
Metropoliit Eugeni
Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik (EKEK)
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002