eng | est 
  Läkitused
 
2018
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2018
Euroopa Kirikute Konverentsi Peaassamblee Euroopa kirikutele ja rahvastele
Läkitus nelipühade ja teema-aasta "Eesti usk" alguse puhul
Läkitus Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul

2017
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2017

2016
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2016
Nelipüha läkitus 2016: Elame ammendamatu mitmekesisuse Vaimus

2015
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2015
Õiguskantsler ja Kirikute Nõukogu: Väljendusvabadus on üks vaba ühiskonna alustaladest
Eesti Kirikute Nõukogu Nelipüha läkitus 2015

2014
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2014
Eesti Kirikute Nõukogu avalik kiri Eesti Vabariigi Riigikogule seoses kooseluseaduse eelnõuga
Eesti Kirikute Nõukogu väärtustab perekonda ja abielu

2013
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2013

2012
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus AD 2012
Ühtki last ei tohiks karistada surmaga!
EKNi seisukoht Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta
Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht Kooseluseaduse eelnõu kontseptsiooni kohta
Eesti Kirikute Nõukogu arvamus kooseluseaduse väljatöötamise küsimuses

2011
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2011

2010
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2010
Seisukohavõtt homoseksuaalsuse küsimuses

2009
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2009

2008
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2008
Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht homoseksuaalsuse küsimuses

2007
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2007

2006
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2006
Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute bioeetilised seisukohad

2005
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2005
Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole
Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole

2004
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2004

2003
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2003

2002
Austatud Eesti Kirikute Nõukogu kodulehekülje lugeja!
Eesti Kirikute Nõukogu religiooniõpetuse platvorm
Kuritegevus kui ühiskondlik probleem

2001
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2001
Eesti Kirikute Nõukogu pöördumine Eesti rahva poole
Eesti Kirikute Nõukogu Nelipüha läkitus 2001

2000
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2000

1999
Läkitused 1991-1999 (.pdf)

0000
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2019

← esilehele   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002