eng | est 
  Läkitused
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU NELIPÜHA LÄKITUS 2001

“See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.” Sk 4,6

Austatud kaasmaalased, on saabunud neljas suur kristlik püha. Nelipühal tähistame Jeesuse Kristuse Kiriku sünnipäeva, seda päeva, mil Issanda poolt tõotatud trööstija ja julgustaja Püha Vaim täitis apostlid väe ja inspiratsiooniga, millest on jätkunud pea kaheks aastatuhandeks. Kaheteistkümnest apostlist ja nende kaaslastest on nüüd saanud ligi kaks miljardit kristlast üle maailma, kes tunnistavad Jeesust Kristust kui Päästjat ja Issandat.

Oleme rõõmsad, et seesama vägi tegutseb Jumala rahva läbi ka kaasaja maailmas ja Eesti ühiskonnas. Seistes silmitsi meie ees seisvate tõsiste probleemidega – inimeste vahelise usalduse vähenemise, perekondade lagunemise, alkoholismi ja kuritegevuse kasvuga, mis on nõrgestamas meie ühiskonna aluseid, vaatame me siiski julgelt tulevikku. Miks? Me teame, et nende ja paljude teiste küsimuste lahendamine üksikinimeste ja ühiskonna elus ei ole võimalik üksnes uute seaduste ja välise korra tugevdamisega. Kuid me oleme veendunud, et Püha Vaimu läbi uuendatud inimestel ja Jumala armastusest ning halastusest inspireeritud ühiskonnal on alati tulevik. Seda, mida ei suuda võim, suudab Jumala Vaim.

Sellepärast me palvetame, et Jeesuse Kristuse päästev vägi võiks tuua meie rahva meeleparandusele. Laskem endid päästa sellest pöörasest soost uuele elule.

Me kutsume kõiki eesti kristlasi avama oma südamed Jumala Vaimu uuendavale ja koondavale väele.

Me kutsume kõiki Eesti kirikuid üles andma ühist tunnistust Jeesusest Kristusest Püha Vaimu läbi. Meie ja meie laste päralt on Püha Vaimu väljavalamise tõotus!

Austatud kaasmaalased, Eesti Kirikute Nõukogu soovib kõigile õnnistatud nelipühi!


Eesti Kirikute Nõukogu
15.05.2001 Tallinnas

← tagasi   ↑ üles

 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002