eng | est 


Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Efeslastele 4:4-6


Uudised
 
INFORMATSIOON KIRIKUTE NÕUKOGU LIIKMESKIRIKUTE KOGUDUSTE VEEBITEENISTUSTE KOHTA
Eesti Kirikute Nõukogu ja Siseministeeriumi koostöös on koondatud nii Siseministeeriumi veebilehele kui siinjuures ka EKNi veebilehele kirikute lõikes andmed koguduste poolt eriolukorra ajal inte...04.04.2020 Loe lähemalt »
 
ETV+ KANALIL ON PÜHAPÄEVAHOMMIKUTI VENEKEELSED PALVUSED
Seoses riikliku eriolukorraga ja rahvakogunemiste, sealhulgas jumalateenistuste keelamisega, toob telekanal ETV+ pühapäeviti televaatajateni venekeelsed palvused. Pooletunnine palvus on eetris algusega kell 7.30. Eesti Kirikute Nõukogu otsusel viivad eeloleval kahel p&u...27.03.2020 Loe lähemalt »
 
JUHISED USULISTELE ÜHENDUSTELE TULENEVALT ERIOLUKORRA JUHI POOLT KEHTESTATUD LIIKUMISVABADUSE PIIRANGUTEST
24. märtsil kehtestas peaminister eriolukorra juhina järgmised liikumisvabaduse piirangud (need piirangud ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele): 1) keelata avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui...27.03.2020 Loe lähemalt »
 
PEAMINISTER JÜRI RATASE KIRI EKN-I LIIKMESKIRIKUTELE JA KOGUDUSTELE
Austatud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud ja kogudused! Eesti on koroonaviiruse leviku tõttu sattunud raskesse seisu. Sarnaselt paljudele teistele maailma ja Euroopa Liidu riikidele on Eestis kuulutatud välja eriolukord, et lähikontaktide piiramise kaudu t&o...19.03.2020 Loe lähemalt »
 
KIRIKUTE NÕUKOGU 19. MÄRTSI TÖÖKOOSOLEK TOIMUS INTERNETIKOOSOLEKUNA
Tänane Eesti Kirikute Nõukogu korraline töökoosolek toimus üheksa liikmeskiriku esindajate osavõtul erakorralisel viisil - zoom'i veebiarutelukeskkonda kasutades. Ligi kahetunnisel koosolekul said kõik päevakorrapunktid käsitletud,...19.03.2020 Loe lähemalt »
 
RAHVASTIKUMINISTRI JUHISED USULISTELE ÜHENDUSTELE MATUSETALITUSTE KORRALDAMISEKS ERIOLUKORRAS
Rahvastikuminister Riina Solman saatis 19. märtsil k.a Eesti Kirikute Nõukogule juhised matusetalituste korraldamisks eriolukorras: "Et kaitsta inimeste elu ja tervist, tuleb matusetalitus korraldada selliselt, et on tagatud meetmed hoidmaks ära võimalikku n...19.03.2020 Loe lähemalt »
 
ETV2 PROGRAMMIS ON RIIKLIKU ERIOLUKORRA AJAL PÜHAPÄEVASED JUMALATEENISTUSED
Seoses riikliku eriolukorra ja rahvakogunemiste, sealhulgas jumalateenistuste keelamisega, toob ETV2 pühapäeviti televaatajateni jumalateenistused. Alates 22. märtsist on ETV2 eetris igal pühapäeval kell 11 jumalateenistus saates "Püha päeva palvus". Loe lähemalt »
 
JUHISED USULISTE ÜHENDUSTE TEGEVUSE KORRALDAMISEKS ERIOLUKORRAS
Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid kohtusid 13. märtsi õhtupoolikul rahvastikuminister Riina Solmaniga, et arutleda riiklikust eriolukorrast usuliste ühenduste jaoks tulenevate nõuete ja piirangute üle. Rahvastikuminister selgitas, et Vabariigi Valits...14.03.2020 Loe lähemalt »
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE KOGUDUSTE JA AVALIKKUSE POOLE
Eesti Kirikute Nõukogu pöördub koguduste ja kõigi Eestimaa inimeste poole üleskutsega palvetada ja tegutseda üleilmse COVID-19 pandeemia tõttu kannatavate inimeste ja ühiselu jätkusuutlikkuse eest. Tundes muret inimeste ja kogu ühi...12.03.2020 Loe lähemalt »
 
TALLINNAS KOHTUVAD PÕHJA- JA BALTIMAADE OIKUMEENILISED SEKRETARIAADID
10.-12. märtsil toimub Tallinnas Põhja- ja Baltimaade oikumeeniliste sekretariaatide iga-aastane kohtumine. Seekordse kohtumise peateemaks on "Leppimise ja ühtsuse poole". Kohtumisel osalevad Islandi, Norra, Rootsi, Soome, Taani, Läti ja Eesti esindajad,...11.03.2020 Loe lähemalt »
 
EKN-I AASTATEEMA "ARMASTAME LOODUT" ÜLE ARUTLETI TALLINNAS TOIMUNUD SEMINARIL
Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris toimus 11. märtsi õhtupoolikul EKNi 2020. aastateema "Armastame loodut" seminar. Seminar algas EKNi asepresidendi pastor Meego Remmeli sissejuhatuse ja alguspalvega. Peaettekande "God and Nature: A Disciple's Perspe...11.03.2020 Loe lähemalt »
 
RAHVASTIKUMINISTER SOLMAN OIKUMEENILISTE SEKRETARIAATIDE KOHTUMISEL: KIRIKU ROLL ON RAHUTUTEL AEGADEL RAHU JA LEPPIMIST TUUA
Rahvastikuminister Riina Solman rõhutas Tallinnas toimuval Põhja- ja Baltimaade oikumeeniliste sekretariaatide kohtumisel kiriku rolli olulisust rahututel aegadel rahu ja leppimise toojana.  Rahvastikuminister keskendus 11. märtsil peetud kõnes ühisko...11.03.2020 Loe lähemalt »
 
ARMASTAME LOODUT - EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU TEEMA-AASTA 2020
Eesti Kirikute Nõukogu 2020. aasta teema on "Armastame loodut". EKN liikmeskirikute juhid kinnitavad sellega jätkuvat pühendumust ja üleskutset heamajapidajalikule hoolitsusele kogu loodu eest, mis on saanud alguse armastusest ja suunatud armastus... Loe lähemalt »

        05. aprill 2020


  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 6461028, 5122564, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002
Esileht Liikmed EKN Töövaldkonnad Viited Sümboolika Kontakt Uudised Läkitused Kalender