eng | est 
  Läkitused
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2005

Armsad kaasmaalased, Eestimaa kristlike kirikute juhid tervitavad teid 2005. aasta jõulupühadel! Soovime teile rahulikku jõuluaega, õnnistatud aastavahetust ja kordaminekuid eeloleval aastal!

Neil päevil tähistab kogu kristlik maailm Jeesus-lapse sünnipäeva. Sel ajal väärtustame eriliselt suhteid. Jeesus sündis suhetesse ja suhete jaoks. Mingis mõttes on Jeesus osutunud üle aegade kõige suurimaks suhtekorraldajaks. Tänu Temale oleme õppinud nägema suhteid igavesti kestvana. Kristlik veendumus on, et suhe Jumala ja kaasinimestega jääb ainsaks, mis kestab kauem kui meie maine elu. Jõuluajal on meie tähelepanu keskmes ka perekondlikud sidemed, üheskoos veedetud aeg kodus ning ümber laua, nii lähedastele kui meile kaugetele inimestele mõtlemine ja nendele kingituste tegemine.

Jõulupühadele järgneb kristlikus kalendris süütalastepäev. Piibliloolise mälestuspäevana meenutab see surma, mis ootamatult ähvardas elluastunud Jeesus-last ja tabas suurt hulka süütuid inimlapsi. Sündinud jõululapsest sai Päästja Tema surma eelistanud maailmale. Igal aastal heitlevad tuhanded naised ja mehed küsimusega, mida võtta ette oma looteealise lapsega. Sel aastal on Eestis abordi läbi katkestatud ligi 12 000 inimelu.

Süüdakem siis süütalastepäeval oma kodudes, kirikutes, kabelites või surnuaedadel mälestus- ja eestpalveküünlad. Palugem andestust oma eksimuste eest ja tänagem igavese lepituse eest, mille võime vastu võtta usus Jeesuse lunastussurma ja ülestõusmisesse! Tänu Jumalale on meile avatud igavikuline suhe isegi enneaegselt lahkunutega. Jätkem nad siis Jumalaga – lootuses, et kohtume taas igaveses elus. Nii oma laste kui vanematega, nii lähedaste kui kaugetega. Koos Jeesusega.


Eesti Kirikute Nõukogu
15.12.2005 Tallinnas

← tagasi   ↑ üles

 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002