eng | est 
  Uudised
 
28. VEEBRUARIL TOIMUS LÕUNA-EESTI KOGUDUSTE JA OMAVALITSUSTE ESINDAJATE, TARTU ÄRINÕUANDLA NING PRIA ESINDAJA NÕUPIDAMINE

 

28. veebruaril 2013 toimus Tartu Maavalitsuses Lõuna - Eesti koguduste ja omavalitsuste esindajate ja Tartu Ärinõuandla ning PRIA esindaja ühisnõupidamine.

 Ümarlaual osalesid Alatskivi, Nõo, Kursi, Kambja, Puhja valdade esindajad. Kogudustest olid esindatud EELK Laiuse, Tartu Pauluse, Elva, Nõo, Rannu ning Antsla; EEKBK Liidust Tartu Salemi baptistikogudus, Kolgata baptistikogudus ja Mustvee baptistikogudus. Eesti Kirikute Nõukogu arendusjuht Avo Üprus tegi ettekande koguduste ja avaliku sektori partnerlusest, mille käigus tutvustas Kirikute Nõukogu ja VV koostöömemorandumit, avalike teenuste delegeerimise kontseptsiooni, kodanikuühiskonna arengukava ja vabaühenduste rahastamist.

Arutleti erinevate piirkondade ja koguduste vajaduste, koostöö toimimise ja arenguvõimaluste üle. Ülevaate riiklikest tugistruktuuridest andsid Tartu Ärinõuandla konsultant Asso Uibo ja PRIA inspektor õpetaja Maarja Sokk.

Kõlama jäi soovitus osaleda maakonna ja valdade tegevuste planeerimises ja arengudokumentide koostamises. Valdade juhid said mõtlemisainet koguduste käsitlemiseks võrdsetel alustel teiste kolmanda sektori vabaühendustega. Mitmed koguduste esindajad pöördusid ümarlaua lõppedes Tartu Ärinõuandla poole äriplaani koostamise, partnerite leidmise ja võimalike finants allikate osas. Kohaliku elu elu edendamisel on omavalitsuste ja koguduste koostöö väga vajalik.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002