eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PRESIDENDIKS VALITI TAAS PIISKOP EINAR SOONE

Tänasel Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku ruumes valiti Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Einar Soone taas tagasi Eesti Kirikute Nõukogu presidendiks järgnevaks kolmeks aastaks. Piiskop Einar Soone on olnud selles ametis alates 1993. aastast.

Asepresidentideks valiti tagasi Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastor Joosep Tammo.

Presidendi ja asepresidentide ülesandeks on koordineerida Eesti Kirikute Nõukogu tegevust ja esindada Kirikute Nõukogu. Samuti kuulub nende esindusülesannete hulka ka liikmete huvide kaitsmine.

Lisaks kooskõlastati Vabariigi Valitsuse määruse "Soolise võrdõiguslikkuse ja ja võrdse kohtlemise voliniku ja kantselei põhimääruse" eelnõu, tutvuti sel aastal läbiviidava religioonisotsioloogilise küsitluse "Usust, elust ja usuelust" küsimustikuga ja käsitleti muid kirikueluga seonduvaid küsimusi.

Info:
Ruudi Leinus

Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri kt
e-post: ruudi(ät)ekn.ee

tel 646 1028, 51 22 564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002