eng | est 
  Uudised
 
PATRIARH BARTOLOMEUS KOHTUS EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU ESINDAJATEGA

Reedel, 06. septembril kohtus Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus Tallinna Metodisti kirikus Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse ja liikmeskirikute esindajatega. 

Kohtumisest võtsid osa Tema Pühaduse saatjaskonda kuuluvad Halkedoni metoropoliit Atanasius, Bostoni metropoliit Metodius, Eesti Apostlik–Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus, piiskop Eelija, piiskop Aleksander ja teised vaimulikud. Eesti Kirikute Nõukogust olid esindatud Kirikute Nõukokku kuuluvate liikmeskirikute juhid ja esindajad, peakaplanid, Kirikute Nõukogu töövaldkondade projektijuhid ja kristlike meediaväljaannete esindajad. 

Eesti Metodisti Kiriku superintendent Taavi Hollman ja vanempastor Olav Pärnamets tutvustasid patriarh Bartolomeusele ning Tema Pühaduse saatjaskonnale kirikuhoonet ja metodisti kiriku ajalugu. Samas hoones tegutseva EMK Teoloogilise Seminari poolt ütles patriarh Bartolomeusele tervituse edasi seminari rektor Meeli Tankler. 

Eesti Kirikute Nõukogu president peapiiskop Andres Põder tervitas külalisi ja kõiki kohaletulnuid. Asepresident piiskop Philippe Jourdani juhtimisel andsid liikmeskirikute esindajad patriarhile lühiülevaate oma konfessioonist ja selle tegevusest. Superintendent Taavi Hollman tutvustas seejärel Eesti Kirikute Nõukogu erinevaid töövaldkondi ja tegevusi. 

Kohtumise teises pooles tervitas patriarh Bartolomeus kohalolnuid vennaliku armastuse ja austusega. Ta avaldas lootust, et ka Eestimaa kristlikud kirikud kannavad üksteise kirikute liikmete vahelise leppimise ja vastastikuse lähenemise vaimu. Patriarh väljendas muret maailma ühtsuse pärast nii kirikus kui ka ühiskonnas käesoleval ajal. Vaatamata kirikuajaloos teada Ida ja Lääne kirikute vahele kuhjunud mõistmatusest tekkinud seesmistele ja välistele raskustele on patriarh veendunud, et ka tänapäeval leidub valgustatud kirikumehi, kes julgevad unustada ja loota kirikute ühinemise ime täitumisele ning teha algust armastuse, leppimise ja koostöö dialoogidega, mis kannavad küpseid vilju. Patriarh Bartolomeus andis lühiülevaate kristlikest kirikutest ning oikumeenilisest olukorrast Istanbulis ja Türgis laiemalt. Kohtumine lõppes ühise palveosaduse ja patriarh Bartolomeuse õnnistussõnadega.

Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus on sündinud 29. veebruaril 1940. aastal Türgis. Õpingud on teda viinud Rooma, Šveitsi ja Saksamaale. Doktorikraadi kaitses patriarh Bartolomeus 1968. aastal Rooma Gregoriuse Ülikoolis, tema väitekirja teemaks oli “Pühade kaanonite ja kanooniliste aktide kodifitseerimine õigeusu kirikus”. Novembris 1991 valis Püha Sinod pärast patriarh Dimitrios I surma metropoliit Bartolomeuse Konstantinoopoli – Uue Rooma peapiiskopiks ja oikumeeniliseks patriarhiks.

Info:
Ruudi Leinus

Täitevsekretär
e-post: ruudi(ät)ekn.ee

tel 5122564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002