eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU ESINDAJAD KOHTUSID PEAMINISTER ANDRUS ANSIPIGA

 

Teisipäeval, 19. novembril 2013 toimus Eesti Kirikute Nõukogu esindajate kohtumine Eesti Vabariigi peaministriga.

Lähtuvalt Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Vabariigi Valitsuse vahel sõlmitud ühishuvide protokollist toimuvad iga-aastased Kirikute Nõukogu esindajate ja Eesti Vabariigi peaministri kohtumised. 

Seekordsel kohtumisel käsitleti järgmisi teemasid: kaplanaat sh haiglakaplanaat, Tallinna Sadama Muuga Meremeeste kodu meremeeste teenindamisega seonduv, pühakodade programmi jätkamine aastatel 2014–2018, noorsootöö; lähenevad tähtpäevad: Eesti Vabariik 100, Maarjamaa 800, Reformatsioon 500; riigi alkoholipoliitika, LEADER programmi vahendite kasutamisest, rahvuskaaslaste programm. Veel käsitleti usuvabaduse ja veendumuste vabaduse tagamise tähtsustamist rahvusvahelises suhtlemises.

Kohtumisel peaminister Andrus Ansipiga osalesid Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse liikmed president peapiiskop Andres Põder, asepresident piiskop Philippe Jourdan, asepresident pastor Meego Remmel ja täitevsekretär Ruudi Leinus.

Kohtumine peaministriga möödus töises arutelus ja vastastikku mõistvas suhtumises.

Info:
Ruudi Leinus

täitevsekretär
e-post: ekn(ät)ekn.ee

tel 5122564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002