eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAB VÄLJA KONKURSI OIKUMEENILISTELE PROJEKTIDELE

Oikumeenilisele projektikonkursile esitatavad taotlused peavad vastama alljärgnevatele tingimustele:

Projekt teostatakse Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute, nende allasutuste, koguduste, koguduste liikmete või oikumeeniliselt orienteeritud kristlike organisatsioonide poolt laiemalt kui ühe Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku huvide teenimiseks. 

Taotluses palume projekti kohta esitada järgmised andmed:

Projekti nimi, eesmärk/oodatav tulemus, sihtgrupp, ajakava ja kestvus, võimalikult detailne eelarve ja teised võimalikud sponsorid ning omafinantseerimine, projekti juht ja tema kontaktandmed ning teised projekti kaasatud isikud.

Taotlusele võib lisada soovituskirja. 

2010. aasta projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2010.

Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt, aadressil www.ekn.ee/www_projektitaotlus.doc

Taotlused esitada aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139.

Info:
Eesti Kirikute Nõukogu

e-post: ekn(ät)ekn.ee

tel 66 461 028, 51 22 564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002