eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS 2014

Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus edendada 2014. aasta oikumeenilisit tegevust Eesti ühiskonnas. Käesoleval aastal on Eesti Kirikute Nõukogu aastateemaks "Perekond kui sotsiaalse turvalisuse looja". Lisaks tavapärastele oikumeenilistele projektidele on oodatud need projektid, mis käsitlevad perekonnaga seotud teemasid.

Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allaasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.

Taotluses palume esitada järgmised andmed:

1. projekti nimi

2. eesmärk ja oodatud tulemus

3. sihtgrupp

4. ajakava ja kestvus

5. võimalikuld detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud

6. projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud / organisatsioonid

7. soovituskiri

 

Projektitaotluse esitamise tähtaeg on 1. märts 2014

Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-posti teel ekn@ekn.ee

 

Taotlusvorm on leitav käesoleva uudise lõpust rtf-failina.

 

Info:

Eesti Kirikute Nõukogu

646 1028, 5122 564

ekn@ekn.ee

 

Projektikonkursi taotluse vorm (.rtf) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002