eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU ANDIS KÄTTE OIKUMEENILISED AASTAPREEMIAD, TÄNUKIRJAD JA ESITLES KOGUTEOST “HISTORY OF ESTONIAN ECUMENISM”

Eesti Kirikute Nõukogu detsembrikuu töökoosolekul Pirita kloostris anti välja 2009. aasta oikumeeniline aastapreemia Eesti Piibliseltsile ja oikumeeniline aastapreemia sotsiaaltöö valdkonnas Lootuse Külale. Tänukirjadega peeti meeles koguteose “Eesti oikumeenia lugu” väljaandmisega ning Eesti Kirikute Nõukogu 20. aastapäeva läbiviimisega seotud isikuid. Samuti esitleti koguteos “Eesti oikumeenia lugu” ingliskeelset versiooni “History of Estonian Ecumenism”.

Eesti Piibliselts

Tegemist on pika ajaloo ja oikumeenilist kandepinda omava organisatsiooniga Eestis. Eesti Piibliselts tähistas 2008. aastal oma asutamise 195. aastapäeva. Tegemist on vanima rahvusliku organisatsiooniga Eestis.

Seltsi juhatuses on esindatud Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, Rooma-Katoliku Kirik, Eesti Metodisti Kirik, Eesti Apostlik Õigeusu Kirik, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Seitsmenda Päeva Adventistide Eesti Kogudus, Eesti Evangeelne Vennastekogudus.

Piibliseltsi ülesandeks on Piibli tõlkimise, trükkimise, levitamise ja tutvustamise organiseerimine.

Lootuse Küla

Tegemist on avalikes huvides tegutseva tööd tegeva MTÜ-ga, mille tegutsemise eesmärgiks on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste – sõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. Viie aasta jooksul on vastu võetud 125 sõltlast (80 alkohoolikut ja 45 narkomaani). Kõikide rõõmuks on olnud töö tulemused positiivsed.

Programmis on oluline koht tänapäeva tunnetamisel kaasaegsete teadus- ja tehnikasaavutuste kaudu, kuid põhiline on siiski isikliku suhte arendamine Jumalaga.

Lootuse Küla – see on statsionaarne 10-12 kuud kestev võõrutus- ja rehabilitatsiooniprogramm meestele. Rehabilitatsioon keskuses on tasuta.

Pühapäevastel jumalateenistustel teenivad tihti erinevate konfessioonide kirikuõpetajad ja pastorid. Programmis osalejate hulgas on olnud ka kristlastest sõltlasi, programmi läbinutena pöörduvad nad tagasi oma konfessiooni juurde.

Koguteos “History of Estonian Ecumenism” esitlemine

Eerik Jõks toimetuskollegiumi esimehena tutvustas koguteost “History of Estonian Ecumenism”, mille on välja andnud Tartu Ülikool ja Eesti Kirikute Nõukogu. Koguteos on valminud peatoimetaja Riho Altnurme juhtimisel, paljude autorite ühistööna. Eerik Jõks tänas kõiki, kes on kaasa aidanud raamatu valmimisele ja toetajaid: Eesti Kirikute Nõukogu, Kirikute Maailmanõukogu, Hasartmängumaksunõukogu, Eesti Rahvuskultuurifond, Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu, Hiina Rahvavabariigi Saatkond Eestis, Mehhiko Saatkond Soomes, Eesti Meremeeste Misjon, Raadio 7, Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond, Eesti Teadusfond.

Eesti Oikumeenia Lugu on raamat sellest, kuidas ristiinimesed Maarjamaal on üle saja aasta otsinud kokkupuutepnkti, püüdnud ületada erisusi, leida ühisosa. See raamat on omamoodi tõestuseks, et lepitus on võimalik. On võimalik elada ja töötada koos, armastades oma ligimest, austades tema erisusi ja jäädes seejuures iseendaks.

Tänukirjad said Eerik Jõks kollegiumi esimehena, Tiina Sildre (kujundaja), Päivi Palts (küljendaja), Õie Salo (Tallinna Raamatutrükikoda), Tauno Teder ja Ruudi Leinus (Eesti Kirikute Nõukogu 20. aastapäeva ettevalmistamine ja läbiviimine).

Pidulikul üritusel osalesid lisaks liikmeskirikute esindajatele, meediatöötajatele, töövaldkondade juhtidele regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Poola Rahvavabariigi suursaadik T.E.Hr. Tomasz Chłoń, Soome Oikumeenilise Nõukogu peasekretär Heikki Huttunen ja sekretär Sirpa-Maija Vuorinen ja teised kutsutud külalised. Muusikalises osas teenisid kaasa Andrus Vaiklo (bariton) ja Liina Rahuoja (klaver).

Info:
Ruudi Leinus

Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretäri kt
e-post: ruudi(ät)ekn.ee

tel 646 1028, 51 22 564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002