eng | est 
  Uudised
 
TÄIENDUSÕPPE KURSUS “KOGUDUSE TÄISKASVANUKOOLITAJA KURSUS”

 

EELK Usuteaduse Instituut kutsub vaimulikke ja koguduste töötegijaid osalema täiendusõppe kursusel “Koguduse täiskasvanukoolitaja kursus”

 

Maht 1 EAP (7 tundi kontaktõpet, ülejäänud 19 tundi e-keskkonnas)

Vastutav koolitaja Einike Pilli, PhD

Kontaktõpe: 23. aprill 2014 kell 9.30-16.00

 

Koolitus toimub EELK Usuteaduse Instituudis, Pühavaimu 6, Tallinn.

 

Koolituse eesmärk on, et selle lõpetanu mõistab paremini koguduse täiskasvanukoolituse olemust ning oskab rakendada ja juhtida parimaid praktikaid.

Koolitusel presenteeritakse Eesti Kirikute Nõukogu hariduse ümarlaua toetusel valminud koguduse täiskasvanuõppe e-käsiraamatut.

 

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks osalejad

·        Põhjendavad elukestva õppimise vajadust üksikinimese ja organisatsiooni seisukohalt, kasutades muuhulgas ka teoloogilisi argumente

·        Tunnevad täiskasvanute õppimise olemust, eeldusi ja parimaid praktikaid ning oskavad neid rakendada õppe kavandamisel ja läbiviimisel

·        Kavandavad, juhivad ja hindavad kristliku õppimise erinevaid vorme, oskavad koostada õppekava

·        Tunnevad grupidünaamika põhiseisukohti ning teavad, kuidas toime tulla keerukate õppijatega

·        Kirjeldavad koguduse täiskasvanukoolitaja ja koolitusjuhi rolli ja ülesandeid

·        Tunnevad peamisi mentorluse põhimõtteid ja rakendavad parimaid praktikaid

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

Õppimise olemus ja eeldused

Kristliku täiskasvanuõppe vormid

Õppe kavandamine, juhtimine ja hindamine

Õppegrupi dünaamika ja toimetulek keerukate õppijatega

Koolitaja kui mentor

Koolitaja roll ja eetika

Kogudus kui õppiv organisatsioon

 

Koolituse hind on 15 EURi (sisaldab koolituse ja lõunasöögi)

 

Registreeruda palume hiljemalt 18. aprilliks elektrooniliselt.

Lähem info: Kerstin Kask (tel 5530399) või kerstin.kask@eelk.ee

 

Info:
Kerstin Kask

e-post: kerstin.kask(ät)eelk.ee

tel 5530399


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002