eng | est 
  Uudised
 
KIRIKUTE NÕUKOGU TUNNUSTAB SOTSIAALTÖÖ TEGIJAID

Eile toimunud Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Püha Platoni keskuses kuulutati välja konkurss aastapreemiatele oikumeenia ja sotsiaaltöö valdkonnas. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. november 2009.

Oikumeeniline aastapreemia antakse välja silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. Sotsiaaltöö preemia omistatakse aga inimesele või inimeste rühmale silmapaistva tegevuse eest sotsiaalse teenindamise sfääris.

Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud, ise ennast kandidaadiks esitada ei saa. Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelpärimisi.

Preemiad antakse koos aukirjaga kätte Eesti Kirikute Nõukogu aastalõpukoosolekul 17.12.2009.

Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia ja sotsiaaltöö aastapreemia kandidaatide osas tuleb esitada 10. novembriks 2009 Eesti Kirikute Nõukogule kirjalikult aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn.

Info:
Tauno Teder

Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär
e-post: tauno(ät)ekn.ee

tel 646 1028, 51 22 564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002