eng | est 
  Uudised
 
16. MAIL ASUTASID KUUS KRISTLIKKU ERAKOOLI TALLINNAS EESTI KRISTLIKE ERAKOOLIDE LIIDU

„Liit loodi kui erakooli pidajate ühendus, mis esindab ja kaitseb oma liikmete ühishuve avalikkuses ja suheldes kolmandate osapooltega, toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtusel põhinevat hariduse andmist Eestis“ kirjeldas Tartu Luterliku Peetri Kooli direktor Tarvo Siilaberg, üks liidu loomise algatajaid, Eesti Kristlike Erakoolide Liidu põhieesmärke.

Eesti Kristlike Erakoolide Liit ühendab järgmisi erakoole: Kaarli Kool (www.kaarlikool.eu), Narva Õigeusu Humanitaarkool (www.ortschool.edu.ee), Püha Johannese Kool (www.pjk.ee),Tallinna Toomkool (www.tallinnatoomkool.ee), Tartu Kristlik Põhikool (www.tkp.ee), Tartu Luterlik Peetri Kool (www.luterlik.edu.ee).

Liidu liikmeteks võivad olla Eestis registreeritud ja kehtivat koolitusluba omavad erakooli pidajad, kes on oma põhikirja alusel maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

Kristlikud erakoolid on eelkõige väärtuspõhised haridusasutused, mis lähtuvad oma töös teadlikult kristlikust eetikast ning teevad tihedat koostööd nii kodu ja perekonna kui kirikuga.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002