eng | est 
  Uudised
 
ASUTATUD ON INGLISKEELNE KOGUDUS: EKNK FOOKUS KOGUDUS TALLINNAS

 

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (EKNK) Juhtide- ja Praostide Nõukogu kinnitas oma viimasel korralisel koosolekul uue EKNK koguduse loomise. Uue koguduse nimeks saab EKNK Fookus Kogudus ja see tegutseb ingliskeelse kogudusena Tallinnas. Viimane uus loodud EKNK kogudus asutati selle aasta juunis Viljandis.

EKNK Fookus Koguduse avajumalateenistusest võttis osa üle 70 inimese, see toimus pühapäeval, 7. septembril Tallinnas Kinos Artis. Asutamiskoosolek toimus 9. septembril. Uue koguduse koduks saavad ruumid aadressil Telliskivi 57, Tallinn. Tegevust sellel aadressil loodetakse alustada hiljemalt detsembris. Seni kohtutakse igal pühapäeval kell 11.00 teatris NO99.

Fookus Koguduse rajamise ettevalmistamine sai alguse juba aasta tagasi, mil koguduse pastor Nick Puccini koos perega kolis Armeeniast, kus ta oli misjonärina teeninud ligi 10 aastat, Eestisse elama. Perekond Puccini Eestisse läkitajaks on Assemblies of God (AOG) USA-st, kus neil on üle kaheteisttuhande koguduse, nendest ligi 500 on loodud viimasel aastal. AOG-l on ka kümneid tuhandeid kogudusi üle maailma erinevates riikides.

Koostöös EKNK Toompea Koguduse liikmetega alustati tööd Fookus Koguduse loomiseks, tänasesse meeskonda kuulub 12 liiget Ameerikast ning 6 inimest Eestist. Koguduse töö toimub kakskeelselt, inglise ja eesti keeles. Lisaks nimetatud liikmetele on igapühapäevaseid koguduses käijaid ligi kakskümmnend. Fookus Kogudus pakub tegevusi lastele, noortele ja täiskasvanutele. Organiseeritud tegevust alustati eelmisel sügisel Alfa – ristiusu põhitõdesid tutvustava – kursusega, kus osales 15 inimest väljaspoolt meeskonda.

EKNK piiskop Ago Lilleorg: „EKNK on läbi aastate pidanud oluliseks erinevate inim- ja rahvusgruppideni jõudmist. Me usume, et hea sõnum Jeesusest Kristusest on igaühe jaoks ja ühendab inimesi, sõltumata rahvusest, vanusest, poliitilistest vaadetest ja ka soost. Paljud EKNK kogudused toimivad edukalt kakskeelsetena - vene ja eesti keelsetena või ka inglise ja eesti keelsetena, inimestele, kes elavad Eestimaal. Meil on hea meel, et meid meie töös on tulnud aitama inimesed väljaspoolt Eestit.“.

Eesti Kristlikku Nelipühi Kirikusse kuulub nüüdsest 31 eesti-, vene-, inglise- ning viipekeelset kogudust, mis tegutsevad neljas praostkonnas. Lisaks pastorite ja diakonite koolitamissuundadele kirikus on EKNKst välja kasvanud kristlik meediakanal Raadio 7 ja piiskop emeeritus Märt Vähi poolt loodud ning tänaseni juhitav narkomaanide ja alkohoolikute rehabilitatsioonikeskus Lootuse Küla. Viimastel aastatel on EKNK kogudused algatanud mitmeid elujõulisi ettevõtmisi kogukondade parema teenimise eesmärgil: tegutsevad perekeskused, kus on võimalik vaba aega veeta ja ka kõht täis süüa ning lastepäevahoiud. Mitmes koguduses tegutsevad regulaarselt toidu- ja muud abi jagavad ettevõtmised.

 

Info:
Liis Borissenko

EKNK administratiiv- ja kommunikatsioonijuht
e-post: eknk(ät)eknk.ee

tel +372 5663 3110


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002