eng | est 
  Uudised
 
ÜLESKUTSE KÕIGILE EESTIMAA KRISTLASTELE

 

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

Oleme tänulikud Jumalale, kes on kinkinud meile rahu ja armu elada rahulikku elu ning teenida Teda viisil, kus me ei ole pidanud kogema otsest tagakiusu oma usu praktiseerimisel ja kuulutamisel. Samas ei ole sellist rahu ja õnnistuse aega kõigil meie vendadel ja õdedel maailma erinevates paikades. Erilist kannatust on pidanud kogema kristlased sellistes maades, nagu Põhja-Korea, Somaalia, Süüria, Iraak, Afganistan, Saudi-Araabia, Pakistan, Iraan ja teised. Ülemaailmse Evangeelse Alliansi üleskutsel on peetud paljudes maades eestpalvepäeva maailma tagakiusatud kristlaste eest novembrikuu teisel või kolmandal pühapäeval.

Jumala Sõna kutsub meid üles Heebrea kirja autori kaudu, öeldes: "Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus." (kiri Heebrealastele 13:3)

 

Kutsume kõiki kogudusi novembrikuu kolmandal pühapäeval, 16. novembril 2014, võtta erilisse eestpalvetesse kristlased, kes kannatavad otsest või kaudset tagakiusu oma usu pärast Jeesusesse. Palvetagem nende eest, kes on oma lähedased ka sel aastal kaotanud just usulise tagakiusu tõttu. Samas on teretulnud kõik ettepanekud ette valmistamaks ja läbi viimaks oikumeenilisi ühispalvusi erinevates Eestimaa paikades.  

"Olge kained, valvake, sest teie vastane, kurat, käib ümber nagu möirgaja lõukoer otsides, keda neelata! Tema vastu seiske kindlad usus ning teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neidsamu kannatusi täielikult kanda. Aga kõige armu Jumal ise, kes meid on kutsunud oma igavesse ausse Kristuses, võtku teid, kui te pisut olete kannatanud, valmistada, kinnitada, teha tugevaks ja rajada! Tema päralt on võimus ajastute ajastuteni! Aamen. (1.Peetruse 5:9-11).

 

Peapiiskop Andres Põder, Eesti Kirikute Nõukogu president

Koguduseõpetaja Mihkel Kukk, Eesti Evangeelse Allianssi president 

 

Vaata lisaks:

http://www.csw.org.uk/idop.htm

http://www.releaseinternational.org/pray/

http://www.patmos.fi/uutisarkisto/375/rukoustilaisuus_vainotun_seurakunnan_puolesta_toi_kristittyja_isanpaivana_yhteen_yli_seurakuntarajojen


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002