eng | est 
  Uudised
 
USUNDIÕPETUSE JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJATE KONVERENTS „VÕÕRAD JA OMAD: RÄNNE, RELIGIOON, KOOL“

28. novembril 2015 toimub Tartu Ülikoolis usundiõpetuse ja ühiskonnaõpetuse õpetajate konverents “Võõrad ja omad: ränne, religioon, kool”.

9.45 Registreerumine ja tervitusjook

10.30 Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee. “Rändest, religioonist ja koolist” Pagulasküsimusega seotud probleemide ring riigi religiooni spetsialisti pilgu läbi.

12.30 Lõuna (Ülikooli kohvikus)

15-16.20 Kooliõpetajate ettekanded: “Pagulased ja kool”

  • Usundiõpetuse õpetaja Aleksandra Sooniste ettekanne “Pagulasküsimus põhikooli usundiõpetuses”     

  • Ühiskonnaõpetuse õpetaja Ege Lepa  ettekanne “Pagulasküsimus gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses”     

  • Pagulaspere lapsed koolis - koolijuhi kogemus     

Registreerimine

Konverentsi toetab Tartu Ülikooli usuteaduskond, Eesti Teadusagentuur (granditoetus ETF9108) ja EELK Usuteaduse Instituut. Seetõttu on konverentsitasu suhteliselt väike, 10€. Maksta saab kas ise või kool arve alusel.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002