eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAB VÄLJA STIPENDIUMIKONKURSSI KOGUMIKU „KUHU LÄHED, MAARJAMAA“ ARTIKLITE AUTORITELE

01.11.2015


Eesti Kirikute Nõukogu annab aastal 2016 välja artiklite kogumiku „Kuhu lähed, Maarjamaa? Quo vadis Terra Mariana?“, mille toimetajaks on Eerik Jõks. Kogumiku eesmärgiks on kajastada 2015. aastal läbiviidud uuringu „Elust, usust ja usuelust“ tulemuste analüüsi ning muid päevakohaseid teemasid.

Stipendiumifondi suurus on 3000.- eurot ja sellest antakse välja kuni kakskümmendviis stipendiumit, mille suurused varieeruvad vastavalt kirjutiste mahule.

Stipendiumid on mõeldud uurijatele, kes huvituvad eestimaalaste religioonikaemusest ja religiooni praktiseerimisest. Stipendiume võivad taotleda kõik, aga eelistatud on juba kogemustega uurijad. Stipendiume võivad taotleda ka uurijad, kes on varem Eesti Kirikute Nõukogult sellesarnaseid stipendiume saanud.

Saabunud taotlusi hindab ja teeb kogumiku toimetaja ettepanekul otsuse stipendiumide eraldamiseks Eesti Kirikute Nõukogu juhatus. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. november ja stipendiumid kuulutatakse välja hiljemalt 18. novembril Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel www.ekn.ee. Määratud stipendiumid makstakse välja 2015. aasta jooksul. Artiklite tekstid tuleb esitada toimetajale hiljemalt 1.3.2016 välja arvatud II osa artiklite kirjeldavad osad ja III osa esseed, mis tuleb esitada toimetajale hiljemalt 15.01.2016.

Stipendiumi taotlemiseks palutakse täita juuresolev ankeet ja saata see digitaalselt allkirjastatult aadressile eerik@ekn.ee hiljemalt 12. novembri keskpäevaks.

Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse nõuda kandidaatidelt vajadusel täiendavaid ja/või täpsustavaid andmeid ja/või dokumente.

Täiendavat teavet stipendiumi tingimuste kohta saab Eesti Kirikute Nõukogu teadurilt Eerik Jõksilt e-posti aadressil eerik@ekn.ee ja telefonil 646 1034.


Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat
Tehnika 115 Tallinn 10139
ekn@ekn.ee
646 10 28

Quo vadis Terra Mariana artiklite kirjeldused (.pdf) »

Kogumiku stipendiumi taotlus (.pdf) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002