eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU OIKUMEENILISTE PROJEKTIDE KONKURSS 2016
26.01.2016

Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus edendada 2016. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas. 

Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid. 

Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes 2015. aastal on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata.

Taotluses näidata ära omafinantseering ja olemasolu korral kaasfinantseering (eeldame vähemalt 15% kogu projekti maksumusest). 

Projektide finantseerimise kogumaht on 20 000 eurot. Kuna püüdlus on jõuda projektirahastusega võimalikult laia ringi oikumeeniat edendavate tegevusteni, siis üldjuhul on taotlemise piirmäär ühe projekti kohta 800 eurot.

 

Taotluses palume esitada järgmised andmed: 

1. Projekti nimi. 

2. Eesmärk ja oodatav tulemus. 

3. Sihtgrupp. 

4. Ajakava ja kestvus. 

5. Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud. 

6. Projekti juhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid. 

7. Soovituskiri. 

 

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2016. 

 

Projektitaotluse vormi leiab Eesti Kirikute Nõukogu koduleheküljelt, aadressil www.ekn.ee

Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-postiga ekn@ekn.ee 

 

Täpsem info: 

Eesti Kirikute Nõukogu 

6 461 028, 51 22 564 

ekn@ekn.ee

Projektitaotluse vorm 2016 (.rtf) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002