eng | est 
  Uudised
 
TEELISTE KIRIKUD 2016 HOOAJA ETTEVALMISTUS JA PROJEKTIGA LIITUMINE ON ALANUD

Eesti Kirikute Nõukogu ja projekt “Teeliste kirikud” toimkond avaldab kõigile projekti õnnestumisele kaasa aidanutele ja osalenutele siirast tänu, et olete paljude aastate jooksul aktiivselt avatud kirikute projektis kaasa löönud ning oma pühakoja uksi teelistele ikka lahti hoidnud! 

Rõõm on täna teada anda, et käesoleva aasta kultuuri-turismialane projekt “Teeliste kirikud” on alustanud uue hooaja ettevalmistustöödega. 

Selleks et projekt võiks ka tänavu Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kaasabil teoks saada, palutakse liikmeskirikute kogudustel – nii neil, kes on projektis osalenud juba aastaid, aga ka neil, kes esmakordselt projektiga liituvad, – külastada veebiaadressi www.teelistekirikud.ekn.ee/haldus/, kus oma pühakoja andmed sisestada ning olemasolevaid andmeid andmebaasis üle vaadata ja täiendada. 

“Teeliste kirikud” halduskeskkond on selleks avatud ajavahemikus 22.02.–07.03.2016

Halduskeskkonda saab siseneda kasutajanime ja salasõnaga. Juhul kui need ununenud või liitumisega seoses on tekkinud mõni muu tõrge, siis palutakse kindlasti projekti toimkonnaga ühendust võtta, kas e-kirja teel teelistekirikud@ekn.ee või helistades telefonil 627 7351 (Riina Sildvee). Esmakordsetel liitujatel on oma pühakoja andmete sisestamisel abiks juhised.

Alates 08. märtsist asuvad projekti toimkond koostöös liikmeskirikute keskustega Teie poolt sisestatud andmeid üle vaatama. 

 

KUIDAS PROJEKTIGA LIITUDA

Igal liitujal palutakse Teeliste andmebaasi sisestada ja/või üle vaadata järgmised andmed:

  • pühakoja täpne aadress;
  • kontakttelefon, et huvilised saaksid pühamu lahtiolekuaegade väliselt kohaliku kiriku esindajaga kokku leppida pühakoja külastuse;
  • palvetundide ja korraliste jumalateenistuste toimumiste ajad;
  • sisestada, parandada ja/või täiendada liituva pühakoja tutvustav lühitekst;
  • nädalapäevad ja kellaajad, mil suudetakse tagada oma pühakoja avatus; viimane on soovituslik, mitte kohustuslik.

Teatmikusse ja veebikeskkonda märgitakse ära nii kindlatel aegadel avatud pühakojad kui needki, mille juurde on lisatud vaid kontaktandmed, jumalateenistuste ja/või palvetundide ajad.

NB! Teie pühakoda on registreeritud siis, kui olete kõik sisestatud andmed kontrollinud ning olete andmebaasis edasi liikunud 'EDASI' nupuga kokku neljal lehel. Viimasel lehel vajutage 'KINNITA' nuppu. 

 

Lisainformatsiooni ja küsimuste korral võtke palun kindlasti meiega ühendust teelistekirikud@ekn.ee .

 

Teatmik Teeliste kirikud 2016 ja projekti veebilehekülg valmivad käesoleva aasta maikuuks. 

Teatmikke jagatakse pühakodadele liikmeskirikute keskuste kaasabil maikuu jooksul.

 

 

Lisainformatsioon: teelistekirikud@ekn.ee 

 


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002