eng | est 
  Uudised
 
LAULUDE VÕISTLUS: VAIMULIK VIIS VABARIIGILE EHK V V V
26.05.2016

Võistluse statuut

Eesmärk

Leida võistluse kaudu laule, mis kõneleksid isamaa austusest ja armastusest läbi kristliku usu ja maailmavaate ning annaksid kogu rahva aatelisusele elujõudu.

 

Üldine kirjeldus

Heliloojad esitavad anonüümselt võistlusele ühehäälse laulu koos tekstiga. Kui laulusid esitatakse rohkem kui 20, siis teeb zürii poolt volitatud komisjon esmase valiku. Esitatud laulud antakse anonüümse materjalina korraldaja poolt valitud muusikutele (esmased esitajad), kes valmistavad neist oma kaemuse kohased kammerettekanded. Zürii hindab laulusid nende ettekannete põhjal. Parimad laulud arranzeeritakse, kirjastatakse ja kantakse ette Eesti Vabariigi 100-le aastapäevale pühendatud jumalateenistusel 24.02.2018 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus. Võitjatele on ette nähtud rahalised preemiad.

 

Laul

Võistlust alustatakse laululoomingu kõige ürgsemast kihistusest – viis ja sõnad. Sellega soovitakse välistada seadetega loodavad efektid ja otsitakse sügavat isamaalis-vaimulikku kaemust ainult kõige lihtsamast – pelgalt sõnadest ja viisist.

Laul peab olema ühehäälne. Esitada tuleb viis ja tekst. Kui helilooja lisab saate ja/või akordimärgid ja/või juhendi arranzeerimiseks, siis peab ta arvestama, et esmastele esitajatele antakse vaid viis ja sõnad.

Viis peab olema originaalne. Seda ei tohi olla varem esitatud ega publitseeritud. Sõnad võivad olla varem publitseeritud. Autoril peab olema õigus teksti kasutamiseks. Tekst võib olla mistahes keeles. Nota bene! Laulude tekstid eraldi ei võistle – võistlevad laulud, st. viisid, mis on seotud konkreetsete tekstidega.

Peale parimate laulude valimist arranzeeritakse laulud sobivatele koosseisudele. 

 

Osalejad

Osaleda võivad kõik inimesed, kellel on Eestimaale käesoleva lauluvõistluse idee kohaselt midagi öelda. Zürii liikmed ei saa osaleda.

 

Esitamise tingimused

Laul esitatakse paberkandjal aadressil Eesti Kirikute Nõukogu, Tehnika 115, Tallinn 10139. Saadetis ei tohi kanda hilisemat postitemplit kui 1. november 2016. Juurde tuleb lisada suletud ümbrik autori nime ja kontaktidega. Ümbrikule tuleb kirjutada märksõna, mille järgi autor saab ennast identifitseerida. Laulud, mis ei ole esitatud anonüümselt või millel ei ole kaasas nimetatud ümbriku, diskvalifitseeritakse võistluselt. 

Kõik võistlusel osalevad autorid on automaatselt osalised stipendiumikonkursis. Võitjate preemiad makstakse välja stipendiumitena. 

Üks helilooja võib esitada ka mitu laulu. 

 

Zürii

Zürii moodustab Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolek.

 

Preemiafond on kokku 2000.- eurot. 

Preemiad jaotatakse alljärgnevalt:

I preemia    1000

II preemia    500

III preemia     300

Eripreemia(d) 200

Züriil on õigus teha preemiafondi jaotuses muudatusi.

 

Ajakava

Konkurss kuulutatakse välja 1.6.2016

Võistluslugude esitamise tähtaeg 1.11.2016

Hindamiskontsert 19.01.2017

Seadete tegemine 2017 veebruar–mai 

Publikatsiooni ettevalmistus ja publitseerimine 2017 aprill – 2017 august 

Noodid on valmis 2017 august

Võitjalugude õppimine kooride ja teiste muusikute poolt august 2017 – veebruar 2018

Võitnud lauludega sisustatakse Eesti Vabariigi 100 aastapäeva jumalateenistus 24.02.2018 Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus.

 

Info:
Ruudi Leinus

täitevsekretär
e-post: ruudi@ekn.ee

tel 5122564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002