eng | est 
  Uudised
 
KOGUMIKU „KUHU LÄHED, MAARJAMAA?“ TOIMETAMINE KÄIB TÄIE HOOGA
26.07.2016

Kogumiku „Kuhu lähed, Maarjamaa?“ toimetamine käib täie hooga ja praeguse seisuga ilmub kogumik tähtajaliselt, see tähendab 2016. aasta advendiajaks. Kogumikus kajastatakse 2015. aastal läbiviidud uuringu „Elust, usust ja usuelust“ tulemuste analüüsi ning muid päevakohaseid teemasid. Kogumikku on võimalik ettetellimisel saada soodsa hinnaga 12.- eurot. Kogumiku toimetaja on Eerik Jõks.

Eesti Kirikute Nõukogu on religioonisotsioloogiaga tegelenud alates 1994. aastast. Selleks ajaks oldi organisatsioonina tegutsetud juba viis aastat ja praegu tagasi vaadates tundub üsna loogiline, et 1995. aastal viidi Dr Hans Hanseni ja tolleaegse meediaassessori Tiit Salumäe eestvõttel läbi uuringu „Elust, usust ja usuelust“ esimene etapp. Tänaseks on neid uuringuid viieaastase intervalliga läbi viidud viis korda. Kahekümne aastaga on uuringus nii mõndagi muutunud. Kõige olulisemaks kasvamiseks on tasahaaval tekkiv taipamine, et me peame kirikuna kiiresti muutuvas ajas mitmekülgselt ja sügavuti õppima tundma seda rahvast, keda me peame vaimulikult teenima.

Sellest taipamisest kõneleb suurenev huvi uuringu tulemuste vastu. Oodatakse aina süvenevat analüüsi, mahukamaid publikatsioone ja nendega seotud arutelusid. Kui 1995. aasta uuringu tulemusi praktiliselt ei publitseeritud, siis nüüd on uuringute järelmid üsna mahukad, sisukad ja huvitavad. Aastal 2015 toimunud uuringu tulemusi on juba käsitletud konverentsil, mis toimus novembris 2015 ja käesoleva, 2016. aasta advendiajaks ilmub kogumik „Kuhu lähed, Maarjamaa?“.

Mahukas, 400 leheküljelises kogumikus leidub mitmekülgset lugemist. Raamatus on kolm peatükki ja üle viiekümne autori. Kes millest kirjutab on leitav juurdelisatud kogumiku sisukorrast.

Ilmuval kogumikul, nagu ka eelnevatel publikatsioonide keskne eesmärk on anda vaimulikele ja vaimuliku teenimisega seotud ilmikutele võimalus õppida tundma Eestimaal elavate inimeste hingelaadi eesmärgiga lahustada umbusk selle maa rahva ja ristikiriku vahel ja aidata meie kaasamaalasi pääsemise teele. Apostel Paulus on kirjutanud: „Ma olen kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa.“ Kiriku ees seisev küsimus on lihtne – „Kuidas saada eestimaalasele eestimaalaseks 21. sajandi Maarjamaal?“ Sellel küsimusele otsibki vastust kogumik „Kuhu lähed, Maarjamaa?“. Et see protsess saaks olla tulemuslik tuleks arutlejate ringi laiendada kirikus nii palju kui vähegi võimalik. Selleks oleks vaja, et eelkõige vaimulikud, aga ka asjast huvitatud ilmikud loeksid seda kogumikku ning ühineksid arutlejate ringiga.

Sestap telli kogumik ja mõtleme koos!

 

Täiendavat teave Eesti Kirikute Nõukogu teadurilt Eerik Jõksilt e-posti aadressil eerik@ekn.ee ja telefonil 646 1034.

 

Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat

Tehnika 115 Tallinn 10139

ekn@ekn.ee

646 10 28


Kogumiku tellimisleht (.pdf) »

Kogumiku tutvustus ja sisukord (.pdf) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002