eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAB VÄLJA KONKURSI OSAAJAGA NOORTETÖÖ PROJEKTIJUHI AMETIKOHALE

Kandidaadilt eeldame: Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikmeks olemist, eelneva noorsootöö kogemust, meeskonnatöö ja juhtimise kogemust, oikumeenilist kokkupuudet, head kommunikatsioonioskust, valmisolekut töötada õhtuti ning nädalavahetustel, administratiivseid oskuseid (eelis), teoloogilist haridust (eelis).

 

Noortetöö projektijuhi tööülesanded on: Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajatest meeskonna juhtimine, koosolekute planeerimine ja juhtimine, ülesannete delegeerimine, projektide ja ürituste eestvedamine ning nõustamine, eelarve planeerimine ja koostamine meeskonnaga, koostöö teiste Eesti Kirikute Nõukogu töövaldkondadega, esindusülesannete täitmine.

Tööle asumine 1. aprill 2017.

 

Avaldus, elulookirjeldus ja soovituskiri kohaliku koguduse vaimulikult esitada koos kuni 1 lk motivatsioonikirjaga "Mida on võimalik saavutada oikumeenilise noortetööga?" hiljemalt 20. veebruariks 2017. aadressil Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-posti teel ekn@ekn.ee .

 


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002